Arenarummet i Avicii Arena/Globen, fotomontage.
Visionsbild över arenarummet i Avicii Arena/Globen.

Globen är rund och allt kan hända

Publicerad:

Uppdaterad:

Få byggnader i Stockholm är mer ikoniska än Globen. När staden går vidare med utvecklingen av Söderstaden ska Globen/Avicii Arena moderniseras. Samtidigt är det dags att realisera visionen för närliggande Slakthusområdet.

Det var i slutet av 2017 som vinnare utsågs i en markanvisningstävling för tomterna till Hovet och Söderstadion. Nu börjar det hända saker. Moderniseringen av Globen/Avicii Arena blir ett första steg i en flerstegsraket. Inne i den mäktiga sfären är jobbet redan i gång och allt ska vara klart till hockey-VM år 2025.

Just hockeyns verksamhet står i centrum för moderniseringen. Nu huserar man i Hovet, en anrik arena som invigdes 1955 och som alltid lovordas för sin fantastiska atmosfär. När arbetet i Globen är färdigt flyttar hockeyn in så att delar av Hovet kan rivas. Därför tar man mycket inspiration från allt som gör Hovet till en fantastisk arena för just hockey.

Globen kommer få nya skjutbara läktare längst nere som gör att man kan sitta precis vid sargen, en ny ståplatssektion för klacken och så ska den översta nivån, läktare C, rivas. I dess ställe kommer så kallade gondolläktare, som placerar publiken längre in och längre ner, närmare all action. Dessutom planeras för en helt ny rigg och flyttbara paneler i ett vajersystem i taket, för att skapa bättre akustik och hjälpa till att bygga upp hockeyns karaktäristiska publiktryck.

En del av vår vision är att flytta in Hovets atmosfär till Globen. Den stämningen – det är målbilden. Samtidigt ska vi se till att det blir riktigt bra för alla typer av evenemang. Därför har vi med oss ett internationellt designteam som är specialister på just arenor

Sara Feinberg, utvecklingschef och vice VD, Stockholm Globe Arena Fastigheter

Den nya riggen i taket kommer även att underlätta mycket för Globen vid konserter. Numera har många artister komplexa produktioner, med till exempel högtalarpjäser och LED-skärmar som ska hängas upp. Problemet är att Globens ålderstigna rigg inte längre klarar av den tunga utrustning som vissa kräver. För att säkra framtida storevenemang krävs alltså ett nytt system. Sara fortsätter: 

– En modernare och mer multifunktionell Globen kommer att gynna hela Stockholm och utvecklingen av Söderstaden. Det är en stor tillgång för besöksnäringen att ha en så ikonisk arena. I vanliga fall är den första utmaningen när man utvecklar ett nytt område att få folk att komma dit – men här är det inget problem.

Unik helhet i Söderstaden

När Globen moderniserats kan delar av det synliga Hovet alltså rivas. Hockeymatcherna flyttar in i Globen, men Hovets isrink under mark kommer att behållas för olika träningsaktiviteter. Ovan jord, på de två tomterna för Söderstadion och Hovet, planeras för bostäder, kontor och lokaler för restauranger och butiker.

Varje del i Söderstaden är unik och egen. Vi vill låta varje del behålla sin identitet, med evenemang, kultur och mat som gemensamma nämnare.

Jenny Brolin, kommunikationsstrateg exploateringskontoret

Utöver Globenområdet och Slakthusområdet omfattar Söderstaden även utveckling av Gullmarsplan. Planen är att koppla samman Gullmarsplan med vattnet och det närliggande området och skapa ett nav för södra Stockholm, med ett levande stadsliv dygnet runt. Jenny fortsätter:

– Det här är ett sätt att utvidga innerstaden. Dessutom tillförs arbetsplatser till söderort, vilket är ett mål staden har. Att skapa blandade områden är viktigt, så att det inte bara är bostäder, bara kontor, eller bara evenemang i ett område. Alla kan leva och verka tillsammans – det är Stockholm!

Evenemangsstaden Stockholm

Blandningen av verksamheter är en byggsten även i Slakthusområdet. Arbetet med den evenemangs- och kulturstad som här växer fram har pågått sedan tidigt 2010-tal. Slakthusområdet är viktigt som komplement till Globenområdet, för utvecklingen av Söderstaden – och för hela Stockholm. 

En stad av internationellt snitt som Stockholm behöver ett starkt kultur- och idrottsevenemangsutbud. Dels för att stockholmarna ska vilja bo och verka här, dels för att näringslivet ska kunna attrahera och behålla talanger, men självklart också för turismen. Utöver de permanenta turistmålen i Stockholm är tillfälliga evenemang en nyckel för besöksnäringen.

Patrik Tengwall, evenemangsstrateg stadsledningskontoret

För att införliva stadens evenemangsvision krävs infrastruktur. Stockholm har ett bra bestånd av stora arenor – det är de små och medelstora som är för få. Artister som är ”up and coming” måste börja någonstans. De behöver mindre scener för att etablera sig. Fattas det ett par trappsteg blir hoppet för stort från klubb till glob.

Utvecklingen av Slakthusområdet ska underlätta för precis det och är redan i gång med ett flertal scener och konsertlokaler. Evenemangsinfrastrukturen bidrar till att skapa ett attraktivt område, med ett utbud som gör att fler besökare vill åka dit, att de vill komma tidigare, stanna längre – och upptäcka mer. Patrik avslutar: 

– Vi brukar säga att rätt arena för ett evenemang är en full arena, oavsett storlek. Med den visionen jobbar vi hårt för att Stockholm ska fortsätta vara en evenemangsstad i världsklass.