Områden

Stockholms stad består av totalt 11 stadsdelsområden. De består i sin tur av olika stadsdelar. I vissa områden pågår många större projekt som hänger ihop med varandra. Ett sådant område kallas stadsutvecklingsområde.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsutvecklingsområden

Stadsutvecklingsområden planeras för en helhet kring utvecklingen av bland annat bostäder, service, miljö och trafik inom ett geografiskt avgränsat område. Stadsutvecklingsområdet beskriver övergripande mål och utgångspunkter för en hållbar stadsutveckling.

Uppdaterad