Tema

Stadsutvecklingen i Stockholm berör både människor, byggnader och platser. Stockholm är till för alla och när staden fortsätter att utvecklas ser vi till att den fortsätter vara det, genom att ta tillvara och utveckla flera viktiga uppdrag och aspekter.

På temasidorna kan du fördjupa dig i olika ämnen inom stadsutveckling, för att lära dig hur staden jobbar med stora och viktiga frågor som rör Stockholms utveckling. 

Temasidorna är under utveckling och kommer uppdateras framöver. 

Stadsutveckling och dialog

Hur går det till när vi planerar stad, och när kan du som invånare delta i utvecklingen? Lär dig mer om stadsbyggnadsprocessen, stadens översiktsplan och dialogarbetet inom våra projekt.

Bostäder och arkitektur

Hur jobbar staden för ett ökat bostadsbyggande och en stadsbild med höga arkitektoniska värden? Lär dig också mer om projektet Stockholmshusen som skapar nya hyresrätter för stockholmarna.

Offentliga miljöer och klimat

Hur tar vi hand och utvecklar våra offentliga miljöer, så att alla har tillgång till Stockholm? Läs mer om arbetet med de offentliga utemiljöerna såsom gator, torg och parker. Du kan även lära dig mer om hur staden arbetar med trafik och framkomlighet, samt vårt klimat- och miljöarbete.

Övriga teman

När staden växer är det saker som behöver utvecklas och planeras för. I temana nedan kan du lära dig mer om övriga viktiga ämnen och hur vi utvecklar en stad för alla.

Läs även

Uppdaterad