Om Stockholm växer

Utvecklingen av Stockholm pågår hela tiden, med en mängd små och stora projekt. Här kan du läsa om olika byggprojekt som till exempel nya bostadshus i ditt närområde, en ny ishall, nya cykelbanor eller om upprustningen av en lekpark.

Här kan du även läsa om den övergripande planen för hur Stockholm ska växa och fördjupa dig kring ämnen som exempelvis hållbarhet, idrott och kultur.

De projekt som finns på den här webbplatsen ansvarar Stockholms stad för. Det finns även andra aktörer som planerar och genomför byggprojekt i Stockholms stad. Ofta har de, till exempel Region Stockholm och Trafikverket, och de som äger fastigheterna och byggaktörerna information om sina projekt på sina webbplatser.

Vilka projekt visas på webbplatsen?

På Stockholm växer visas projekt som

  • har ett allmänintresse
  • är tidsbegränsade med en start och ett slut
  • har ett beslut om utveckling
  • sker på en avgränsad geografisk yta, exempelvis ett eller några få kvarter med bostäder, ett torg, en väg eller en byggnad
  • leder till betydande förändringar och utveckling.

På projektsidan kan du filtrera alla projekt på olika kategorier.

Vad betyder de olika projektfaserna?

Projekten på Stockholm växer är indelade i fyra projektfaser.  

  • Planering: Projekt som har fått ett startbeslut angående utveckling eller inriktning. Under planeringsfasen undersöker staden om idén är möjlig att genomföra på den önskade platsen.
  • Beslutad: Projekt som har ett beslut om att genomföras, men som ännu inte är påbörjade. I detta skede finns ett beslut om vad som ska ske på platsen i framtiden, till exempel hur byggnader ska placeras och hur vägar ska dras. Ett genomförandebeslut är nödvändigt för att projektet ska kunna bli verklighet. 
  • Pågående: Projekt där man börjat utveckla och bygga på den plats projektet gäller. 
  • Genomfört: Projekt som är genomförda enligt tidigare beslut och inriktning. Projektet är färdigbyggt och klart!

Vad finns på sidan Områden? 

Stadsdelsområden

Stockholms stad består av elva stadsdelsområden. De består i sin tur av olika stadsdelar. Här ger vi dig en överblick över vad vi planerar och bygger baserat på geografiska områden. 

Stadsutvecklingsområden

Stadsutvecklingsområden är stora avgränsade områden som planeras för att skapa en sammanhängande och hållbar stadsutveckling. Områdena är ibland uppdelade i flera etapper och delprojekt, men de följer samma övergripande beslut. I områdena kan delprojekten ha olika tidsplaner och genomföras i olika faser. Målet är att skapa en enhetlig och genomtänkt utveckling för hela området. 

Vad finns på sidan Tema? 

Stadsutveckling handlar om att bevara det vi tycker om, ge utrymme åt det som händer här och nu och skapa mer av det vi saknar och behöver.

På temasidorna kan du fördjupa dig i olika ämnen för att lära dig mer om hur staden jobbar med stora och viktiga frågor som rör Stockholms utveckling. Det kan handla om ämnen som till exempel bostadsbyggande, kultur och hållbarhet. 

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad