Vy över byggarbetsplats vid Järva, i bakrgrunden syns vattentornet.
Budgeten för Järva begravningsplats beslutades i januari 2019. Men bygget kom inte igång förrän 2021. Under tiden har kostnaderna för att bygga har ökat rejält vilket gör att Järva begravningsplats kommer bli dyrare än beräknat.

Kostnaderna ökar för Järva begravningsplats

Publicerad:

Uppdaterad:

Det kommer krävas ett nytt budgetbeslut för att slutföra bygget av Järva begravningsplats. Anledningen är främst att kostnaderna för att bygga har ökat rejält sedan projektet beviljades pengar i januari 2019.

Järva begravningsplats har planerats länge. Redan 2005 fick kyrkogårdsnämnden uppdraget att utreda en lokalisering av begravningsplatsen. Detaljplanen har varit klar sedan 2016 och hösten 2018 fattade kyrkogårdsnämnden ett genomförandebeslut baserat på dåvarande kostnaderna för att bygga. I januari 2019 fattade sedan kommunfullmäktige beslut om en investering på 357 miljoner kronor.

Överklaganden gjorde att det sedan tog över två år innan bygget kunde påbörjas. Fördröjningen har lett till att projektet nu bygger för högre kostnader än beräknat och ytterligare pengar behövs för att färdigställa begravningsplatsen och naturområdet.

Priserna har ökat markant

Byggpriserna har ökat markant och gör att kalkylerna spricker i bygg- och infrastrukturprojekt över hela landet. Inför kyrkogårdsnämndens möte den 13 december 2023 förbereds därför ett reviderat genomförandebeslut på 465 miljoner kronor. Kommunfullmäktige väntas senare i vår fatta beslut om reviderad budget. Begravningsplatsen finansieras i sin helhet av begravningsavgiften.

– De ökade kostnaderna beror framförallt på att projektet försenades samtidigt som priserna för att bygga har ökat dramatiskt under senare år. Vi ska fortsätta jaga kostnadsökningar, men inflationen är någonting som ett enskilt projekt inte kan påverka, säger förvaltningschef Svante Borg.

I den kalkyl som togs fram 2018 beräknades byggnaderna och färdigställanden av gravkvarteren kosta cirka 130 miljoner kronor. När arbetet upphandlades hade priserna stigit och avtalet blev nästan 40 miljoner dyrare.

Viktig satsning i Järvaområdet

Kyrkogårdsförvaltningen prioriterar att få begravningsplatsen klar enligt tidplan eftersom det är en viktig satsning i Järvaområdet.

– Vi är måna om att Järva begravningsplats verkligen blir klar 2024 och har därför valt att ta vissa kostnader kring detta. Det är angeläget att det skapas samma möjligheter till gravsättning i nordvästra Stockholm som det finns på Strandkyrkogården i sydöstra Stockholm, säger Svante Borg.

Hösten 2024 kommer det vinnande bidraget från arkitekttävlingen 2009-2010 vara förverkligat enligt det gestaltningsprogram som togs fram och som låg till grund för detaljplaneringen av området. Järva begravningsplats kommer vara öppen för alla, oavsett religion eller livsåskådning.

– Bygget är viktigt för Järvaområdet, både för de som vill kunna begrava sina nära och kära i Järva och för alla som vill använda det fina naturområde som skapas i anslutning till Tensta och Hjulsta, säger Svante Borg.