Flygfotografi över Slussen.
Nya Slussen. Illustration: DBOX/Foster + Partners.

Statsbidrag till klimatinvestering i Slussen

Publicerad:

Uppdaterad:

Projekt Slussen har beviljats 700,5 miljoner kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det statliga bidraget avser den del i projektet där Stockholm genomför förebyggande åtgärder mot översvämning.

Bidraget avser avbördningsanläggningen vid Slussen och bidraget kommer att täcka 50 procent av Stockholms stads kostnader för delprojektet.

Säkrar dricksvattnet för 2 miljoner människor

– Översvämningsriskerna i Mälardalen är idag oacceptabelt stora. Den nödvändiga ombyggnationen av Slussen är till gagn inte bara för stockholmare, utan för hela Mälardalen. Genom nya Slussen förhindrar vi att Mälaren svämmar över och säkrar dricksvattnet för två miljoner människor. Projektet är av nationellt intresse, därför är det välkommet att staten också tar en del av kostnaden, säger Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden och biträdande finansborgarråd.

Avbördningsanläggningen är en mycket viktig del i Slussenprojektet. Risken för översvämningar kring sjön Mälaren är stor och kan ge betydande konsekvenser för byggnader, infrastruktur och viktiga system som dricksvattenförsörjning, avloppsrening och fjärrvärme. Dessutom finns områden med förorenad mark, vilket vid översvämning kan öka risken för föroreningsspridning.

– Statsbidraget från MSB är ett välkommet stöd till stadens arbete med nödvändiga åtgärder som stärker Slussens förmåga att hantera potentiella översvämningssituationer, säger Thomas Andersson, exploateringskontorets förvaltningschef. Den avbördningsanläggning som staden bygger kommer att bidra till ökad trygghet och hållbarhet i hela mälardalsregionen.

Mälaren är en betydande dricksvattentäkt för cirka två miljoner människor och för att hantera de ökande riskerna med stigande vattenflöden planeras en ny vattenreglering och ökad avtappningskapacitet. Åtgärder som syftar till att minska risken för höga vattenstånd i Mälaren och att säkerställa en långsiktig vattenhantering i regionen.

Förutom att minska dagens översvämningsrisker bedöms den nya avbördningsanläggningens kapacitet vara tillräcklig för att möta behoven i ett förändrat klimat under dess livslängd på cirka 100 år.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor vardagar 09.00–16.00.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.