Tekniska nämndhusets röda tegelfasad sett från Kungsbron, foto.
Tekniska nämndhusets är kontor för flera av stadens förvaltningar och bolag. Foto: Johannes Folkesson Forss

Tekniska nämndhuset nominerat till ROT-priset

Publicerad:

Uppdaterad:

Kontorsbyggnaden Tekniska nämndhuset byggdes om och renoverades under åren 2018-2023. Nu är ombyggnadsprojektet en av fem finalister i tävlingen ROT-priset 2024.

– Nu, äntligen, kan vi visa upp den stolthet som så många har bidragit till att skapa. Vi har lyckats bevara många av husets unika 60-talsdetaljer, samtidigt som vi skapat en modern och funktionell arbetsplats, säger Lina Lunell, projektledare på fastighetskontoret i Stockholms stad.

Tekniska nämndhuset har byggts om i etapper, en husdel i taget. Lokalerna, som tidigare bestod av cellkontor och trånga korridorer, har öppnats upp och ytorna har effektiviserats och blivit mer flexibla med kontorslandskap och nya mötesrum. Vi har bytt ut samtliga tekniska installationer för exempelvis el, vatten och ventilation, vilket skapat en mer energieffektiv byggnad med bättre inomhusmiljö. Byggnadens tillgänglighet är förbättrad med exempelvis nya hissar, ramper och taktila gångstråk.

Utvändigt har fasad och tak fått en upprustning. Vi har installerat en cirka 1000 kvadratmeter stor solcellsanläggning på taket.

Förvaltningsbyggnad nu och då

När byggnaden stod klar 1966 var det en av Sveriges största kontorsbyggnader och har sedan dess används som kontor för stadens tekniska förvaltningar. Genom ombyggnaden och effektiviseringen av lokalerna kan fler av stadens verksamheter inrymmas här. Nu har totalt åtta förvaltningar och bolag kontor i byggnaden.

Om ROT-priset

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. Priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller givit fastigheten en ny användning på ett smakfullt sätt. Förkortningen ROT syftar på Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.

Årets prisutdelning sker den 17 maj 2024 i Kulturhuset.

Receptionen vid huvudentrén har ny mer modern utformning med glaspartier, foto.
Receptionen har byggts om för att skapa bättre arbetsmiljö för personalen och bättre flöde i huvudentrén. Foto: Caroline Berg
Kontorslandskapen i Tekniska nämndhuset är öppna och inredda med skrivbord, kontorsstolar, förvaringsskåp, foto.
Cellkontoren är borta och nu arbetar stadens tjänstemän i öppna kontorslandskap. Foto: Caroline Berg
Solcellerna är som stora plattor på taket och genererar el till byggnaden, foto.
Taket har fått en cirka 1000 kvadratmeter stor solcellsanläggning. Foto: Lena Remaeus

Läs mer