Sex personer som står framför en mur, som är en del av Vattentrappan vid Hagaplan.
Juryn bestod av från vänster: Anders Jönsson från stadens upphandlade landskapsarkitektfirma (som ritat hela torget inklusive vattentrappan) AJ Landskap, Leif Bolter, konstnär, arbetat med gestaltningen av trappan, Alexander Söder, vinnare i namntävlingen, Kerstin Lagnefeldt, landskapsarkitekt exploateringskontoret, Anna Näslund, pressansvarig exploateringskontoret och Leila Massih, stadsutveckling på stadsdelsförvaltningen Norra innerstaden.

Namntävlingen avgjord – Hagastadens vattentrappa heter ”Källan”

Publicerad:

Vid invigningen av Hagastadens torg i höstas lanserade staden möjligheten att föreslå ett namn till vattentrappan på torget. Juryn har nu valt namnet ”Källan” bland över hundra förslag.

Upphovsmannen Alexander Söder förklarar sitt namnförslag

”… Källan ger upphov till nytt liv på Hagaplan och får oss samtidigt att reflektera över både vattnets och vår egen betydelse för fortsatt liv på jorden.”

Den 30 maj ägde en liten prisceremoni rum för att gratulera vinnaren med ett diplom och en ingraverad bronsplugg som sparades från tillverkningen av vattentrappans bronsfat. Hans namn kommer också finnas med på den skylt som ska sättas upp vid vattentrappan när torget är helt klart.

Tidlöst namn

Juryn tyckte mycket om Alexanders beskrivning och tog i sin motivering fasta på att förslaget på ett fint sätt belyser intentionerna med vattentrappan – dess utformning och funktion. Namnet sätter vattnets betydelse i perspektiv och känns tryggt och tidlöst.

– Stort grattis och tack till Alexander för hans fina förslag och tack också till alla andra som gett så många fina och genomtänkta namnförslag. Fantastiskt att så många ville bidra och ge vattentrappan ett namn säger Anna Näslund, jurymedlem på exploateringskontoret i Stockholm.

– Det var roligt att juryn valde mitt förslag som jag ville skulle vara lätt att säga men också ha ett djup, med många bottnar, säger Alexander Söder som själv bor i Hägersten.

Juryns motivering

Juryn menar att förslaget på ett fint sätt belyser intentionerna med vattentrappan – dess utformning och funktion. Namnet sätter vattnets betydelse i perspektiv och känns tidlöst. I en föränderlig värld och i en orolig samtid signalerar namnet något tryggt och beständigt som rotar denna nya plats både i nutiden och i historien. Dessutom fann juryn att det korta namnet är okonstlat och lätt att uttala vilket ger en förutsättning för att namnet finner sin naturliga förankring i området – ”vi ses vid källan på Hagaplan.” Källa kan anspela både på ursprung och vattenhål och båda betydelserna är relevanta i sammanhanget. Den välformulerade motiveringen över namnvalet blev pricken över i.

Inkomna namnförslag

Utöver det vinnande förslaget kom det in 164 andra förslag. Här kan du se vilka de är.

 • Akvamarinparken - som ett smycke i Hagastaden!
 • Akvatisk tidsresa
 • Akvatiska tidsspår
 • Aqua Aeterna (evigt vatten)
 • Aqua fons Vitae
 • Aqua Perpetuum
 • Aqua Scalam
 • Aqua Tempus
 • Aqua vita
 • Aquarolina stairway
 • AQUASÄLL
 • AquaTempus Spira
 • Barnen vattentrappan
 • Billy
 • De undangömda försöksdjurens torg
 • Diväteoxid
 • Drop of Life
 • Ebb and Flow
 • Emmy Lindhagens trappa
 • En droppe i havet
 • Eontrappan
 • escalier d'eau
 • Ett steg i taget
 • Evigheter
 • Evighetsfallet
 • Evolutionsströmmen
 • Fjärde elementet
 • Flow
 • Flow of time
 • Flödet
 • Flödet
 • Flödet i historien
 • Fontän av tid
 • Fontänellen
 • Fontänen Prim
 • Forshagatrappan
 • Fors-karen
 • Forskarens fall
 • Forskarlen
 • Fostervatten
 • Framstegen
 • För länge sedan, när jorden var ung
 • Gränsvattnet
 • Gustav IIIs torg
 • H2 O Hagaplan
 • H2O - Hadean to Our time
 • H2o trappan
 • H2O-torget
 • Haga Aqua Stairs
 • Haga Aqua Tempus
 • Haga Flow
 • Haga Flumen
 • HAGA FORS-KAR
 • Haga Tempus Terra
 • Haga Terra Stairs
 • Hagadroppen
 • Hagafall
 • HAGAFALLEN
 • Hagafallen
 • Hagafallet
 • Hagafallet
 • Hagafallet
 • Hagafallet
 • Hagafontänen
 • Haganavet
 • Hagaplasket
 • Hagastadens Vattenfall
 • Hagastadsfallet
 • Hagaström
 • Hagatrappan
 • Hagatrappan
 • Harpan
 • Harrappan
 • Helhetens mur
 • Himlafallet
 • Historien i vatten
 • History of water
 • Hoppet
 • Humid i tid
 • Karolina Widerströms torg
 • Källan
 • Levande vatten
 • Lif
 • Livet
 • Livets droppe
 • Livets flod
 • Livets trappa
 • Livets trappa
 • Livets trappa
 • Livets vatten
 • Livscykel
 • Livskaskaden
 • Majas vattenstege
 • Njords fall
 • Njords flod
 • Njords fors
 • Njords lekar
 • Njords steg
 • Njords ström
 • Njords trappa
 • Norra Stationstrappan
 • Norra vattentrappan
 • Omloppet
 • One step at a time
 • Osvald
 • Overflow/Överflöd
 • Oändligt
 • Peadm
 • Peam
 • Plask
 • Prim
 • Pulsen
 • Rebirth
 • Regnbågen
 • Rinnande epok
 • Rinnande muren
 • Robert Brobergs trappa
 • Rosetu-torget
 • Solholmsplatsen
 • Stairway to Heaven
 • Stene länken
 • Stockholm Aqua Etage
 • Stonewash
 • T=H2O
 • Tellus spegel
 • Tellus-trappan
 • The Fountain of Youth
 • Tid i humid
 • Tideflödet
 • Tiden med vatten
 • Tidevarv
 • Tidlös
 • Tidsdriv
 • Tidsflödet
 • Tidsspiralen
 • Tidvattnet
 • Tidvattnet Liv
 • Tidvågens trappa
 • Timeflow
 • Underverket
 • Ungdomens källa
 • Uråldersströmmen
 • Vatten är Livets källa
 • Vattenmyriaden i Hagastaden
 • Vattentrappan för ett fritt Palestina
 • Vattenur
 • Vattrappan
 • Vattumansfors
 • Vattumanslek
 • Vattumanslekar
 • Vattumansström
 • Vattumanstrappa
 • Vindlande vatten
 • Viskande vatten
 • Vita Verne
 • Vitaverne
 • VitaVerne
 • Water Flow
 • Återflödet
 • Ägirs flod
 • Ägirs lekar
 • Ägirs steg
 • Ägirs ström
 • Ägirs trappa
 • Överflödet

Läs mer om Hagastaden