Två män tittar på en digital skärm på väggen som är kopplad till en strömbrytare.
Foto: Åsa Jackson

4. Norra Djurgårdsstaden: Om den klimatsmarta staden

Norra Djurgårdsstaden, ett av Stockholms utpekade miljöprofilområden, rymmer totalt 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Vad innebär egentligen ett miljöprofilområde? Hur såg ambitionen ut innan byggstart och hur har den utvecklats allteftersom stadsdelen vuxit fram? Hur trivs de som bor här, och vilken nytta gör egentligen forskningsprojektet Smart Energy City?

Medverkar gör Staffan Lorentz från exploateringskontoret, som är projektchef för Norra Djurgårdsstaden, Christina Salmhofer som är hållbarhetsstrateg, också från exploateringskontoret, och Marcus Törnqvist som jobbar på Ericsson och som är programchef för Smart Energy City.

Uppdaterad