• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Stockholms framtida avloppsrening

Hägersten, Johanneshov, Liljeholmen, Smedslätten, Åkeshov

För att klara Stockholms snabba befolkningsökning behöver stadens vattenrening förnyas. I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas i Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna, Bromma reningsverk stängs och en 14 km lång avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Sickla.

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år blir vi 30 000 fler som ska duscha, gå på toaletten, diska och tvätta kläder – vilket betyder allt mer avloppsvatten som behöver renas. Satsningen Stockholms framtida avloppsrening innebär flera viktiga miljövinster:

  • Vattnet i Mälaren blir ännu renare genom minskade utsläpp vid kraftiga regn.
  • Med den nya reningstekniken minskar utsläppen i Östersjön kraftigt.
  • Transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Detaljplanerna vann laga kraft 4 juni 2019.

Projektet i korthet

  • Henriksdals reningsverk utvecklas med modern membranteknik för att öka kapaciteten och leva upp till ökade miljökrav.
  • Bromma reningsverk stängs.
  • En 14 km lång avloppstunnel byggs 30-90 meter under mark för att leda avloppsvatten från Västerort till Henriksdal.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planerna nedan har vunnit laga kraft och är gällande, det vill säga planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar i planarbetet.

Du kan också följa projektet på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats. Där kan du få mer information och enkelt kontakta projektansvariga samt prenumerera på tjänster som telefonavisering vid sprängning.

Byggaktörer

Stockholm Vatten och Avfall inom projektet Stockholm framtida avloppsrening bygger om reningsverken och bygger avloppstunneln mellan Bromma och Sickla.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Telefon: 08-522 128 80
E-post:

Uppdaterad