• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ålstensängen rustas upp

Ålsten

Ålstensängen kommer att genomgå flera förändringar under 2024. Vi kommer att skapa ett tryggare gångstråk för alla som promenerar och cyklar samt stärka den biologiska mångfalden genom att plantera nya träd och buskar.

 1. Entréer tydliggörs med informativa skyltar.
 2. Strandpromenaden knyts ihop och framkomligheten förbättras.
 3. Nya sittplatser och solsoffor placeras med utblick över vattnet.
 4. Biologisk mångfald stärks genom ängsplantering.
 5. Per Albins väg omvandlas till ett parkstråk utan biltrafik.
 6. Befintlig sandficka samt bilparkering utgår och ytan återställs till naturmark.
 7. Längs med Per Albins väg placeras tillgängliga soffor.
 8. Biologisk mångfald stärks genom föryngring av trädbeståndet.
 9. Promenadstråk intill kvarnplatån tydliggörs.

Ålstensängen i Bromma är belägen intill Per Albins väg och gränsar till Ålstensparken samt Ålstensskogen. I söder möter Ålstensängen Mälaren. Parken är en naturpark omgiven av villabebyggelse som idag sköts enligt en särskild skötselplan.

Strandpromenaden som löper längs Mälaren är välbesökt och sträcker sig från Alvik och vidare förbi Ålstensängen och Ålstensparken. Området är ett mycket uppskattat promenadstråk. I dagsläget är strandpromenaden otydlig och otillgänglig längs med Ålstensängen och Ålstensparken.

Idag finns problem med trafik som kör in i parken via Per Albins väg och parkerar på vändplanen vid vattnet. Den befintliga bilvägen kommer att omvandlas till en inbjudande gång- och cykelväg som knyts ihop med angränsande stråk och promenadstigar längs med vattnet. Det skapar ett tryggt stråk för oskyddade trafikanter.

Vi kommer också att skapa flera inbjudande platser med sittmöjligheter. Många av sittmöjligheterna planeras längs strandpromenaden.

Den biologiska mångfalden kommer att förstärkas genom att vi planterar träd, buskar och perenner samt skapar boplatser för insekter och fåglar.

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Bromma stadsdelsförvaltning och trafikkontoret.

Tidsplan

Arbetet startar under våren 2024 och pågår under året.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad