• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och skola vid Sköntorpsvägen

Årsta

I kvarteret Åsnen i Årsta har en om- och tillbyggnad skett. Befintliga byggnader har blivit bostäder, skola och verksamhetslokaler.

Inom kvarteret Åsnen har en befintlig byggnad på Sköntorpsvägen byggts om till en grundskola med plats för cirka 900 elever. Ovanpå byggnaden byggdes  tre lamellhus med totalt 111 nya lägenheter. Samtliga lägenheter är hyresrätter och förmedlas via stadens bostadsförmedling.

Bredvid den befintliga byggnaden har ett nytt hus med studentbostäder och café upprättats. Det finns också planer på en ny förskola i den befintliga byggnaden men det är inte beslutat ännu.

 

Byggaktör

Fortis Fastigheter AB.

 

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad