BMX-banan ligger intill Högdalstoppen.
Visionsbild av BMX-banan. Illustration: Clark & Kent Contractors
Projekt Pågående

BMX-bana i Hökarängen

Hökarängen

Stockholm stad bygger den första BMX-banan i Stockholm anpassad för tävlingsverksamhet. Banan placeras där Hökarängens bollplan tidigare låg, intill Högdalstoppen. Den nya BMX-banan beräknas bli klar sommaren 2023.

BMX-banan sett från ovan med banor, parkering och planteringar. Illustration.
Visionsbild av BMX-banan. Illustration: Nyréns arkitektkontor. Klicka på bilden för att se den större.

Projektfakta

Idag finns ett fåtal BMX-banor i Stockholm och ingen av dem uppfyller kraven på tävlingsstandard. Den nya banan, som byggs intill Högdalstopparna, kommer att vara anpassad för tävlingsverksamhet.

Anläggningen kommer att bestå av:

  • en bana för tävling
  • en mindre bana för prova på-verksamhet
  • depåytor
  • en byggnad för toaletter

BMX-banan kommer att möjliggöra för fler att prova på sporten. Den tillgodoser behovet av en regional anläggning för hela staden och det lokala behovet i takt med att Stockholms befolkning växer. Banan kommer vara tillgänglig för föreningar, skolor och allmänhet.

Bygget av BMX-banan startade i juni 2022 och beräknas bli klart sommaren 2023.

Ny konstgräsplan på Parkskolans bollplan

Eftersom Hökarängens bollplan försvinner i samband med bygget av BMX-banan planeras det för konstgräs på närliggande Parkskolans bollplan. Konstgräset beräknas komma på plats under 2023.

En del i utvecklingen av Hökarängen och Gubbängen

Projektet är en del av det arbete som pågår med att utveckla och bygga samman Hökarängen och Gubbängens stadsdelar. Idrottsanläggningarnas integrering med bostadsbebyggelse är en del i det utvecklingsarbetet.

Utvecklingsmöjligheter i Farsta

Kontakt

Louice Persson

Idrottsplanerare, idrottsförvaltningen

Erika Kenne

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Nyheter i Hökarängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad