David Helldéns torg i Hökarängen
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ökad trivsel och trygghet på David Helldéns torg

Farsta, Hökarängen

Hökarängens centrum är Sveriges första förortscentrum som planerades trafikseparerat med en gågata. Gatan ansluter till det torg som har fått namn efter arkitekten David Helldén som på 1940-talet ritade stora delar av Hökarängen. Arkitekturen i området är tidstypisk och välbehållen, men torget är slitet och behöver rustas upp. För att bjuda in fler att vistas på torget ska det bland annat få ny belysning och möblering med lekfulla inslag. När fler vistas på en plats ökar känslan av trygghet.

Bakgrund

David Helldéns torg har sedan 2022 varit en av platserna i stadens satsning Levande Stockholm. Både som sommarplats och vinterplats har torget gjorts mer inbjudande med bland annat extra sittmöbler och planteringar. Vintertid finns också en mindre isbana mitt på torget. När aktiviteter och sittplatser finns tillgängliga bjuds fler grupper in att vistas på torget. Detta ökar både trivseln och den upplevda tryggheten för alla som rör sig på platsen och därför genomförs nu åtgärder av permanent slag.

Syfte

Med hjälp av ny möblering, belysning och planteringar görs torget attraktivare att vistas på. De inslag som görs för lek och lekfullhet samt fler olika sittplatser vänder sig i första hand till barn och unga vuxna. Förhoppningen är att fler grupper ska känna sig välkomna på torget. När fler besökare lockas att stanna till på torget under större delar av dygnet och över året förväntas tryggheten öka.

Planerade förbättringar

 • Sittplatser. Soffor och bänkar placeras ut på torget. Mycket av den nya möbleringen placerades ut redan under 2023.
 • Lek. Lekskärmar utformade som två butiker placeras på torget. En hattaffär och en zoobutik. Både hattaffär och zoobutik har tidigare funnits på torget och lever kvar i mångas minnen av platsen.
 • Lekfullhet. Små figurer av djur gjorda i brons av konstnären Eva Fornåå placeras ut på torget.
 • Möblering. Sittflak i trä vid pilen och den så kallade åsnetrappan kompletterar övriga soffor och bänkar.
 • Entréer. Den entré som idag används av bilar smalnas av fysiskt för att markera att bilar inte får köra in. Infarten hålls fortsatt öppen för utryckningsfordon. Entrén till torget från tunnelbanehållet breddas upp och förses med anslagstavla. Entrén närmast den nya leken får trappa och ramp som ersätter lerslänt.
 • Belysning. En ny planteringsyta tillkommer som kommer att ha belysning upp i trädkronan under den centralt placerade pilen. Belysningsspottar under gångbron vid cykelstället kompletteras och riktas om samtidigt som växtlighet som täcker belysning tas bort. Samtliga belysningsstolpar får nya armaturer med LED som i sitt formspråk är bättre anpassat till torgets arkitektur och säkrar bra belysning på torget över tid.
 • Cykelpollare anpassade även till lådcyklar ersätter befintligt cykelställ på torget.
 • Ny ramp på Peppartorget i samarbete med fastighetsägaren.

Tidplan

 • Genomförandebeslut togs december 2023.
 • Arbetet påbörjades vintern 2023.
 • Projektet beräknas vara genomfört 2024.

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Pågående och planerade torgprojekt

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Uppdaterad