Pollare och sittbänkar vid gång i centrum med verksamheter längs med, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ökad trygghet och trivsel i Farsta centrum

Farsta

Farsta centrum är en av Stockholms mest besöka platser. Nu har centrumområdet blivit tryggare genom att trafikhinder satts upp för att hindra otillåten trafik på torget. Torget vid tunnelbanan, Munkforstorget, har rustats upp med nya trafikhinder, stolar och bord.

På torget har tidigare förekommit otillåten trafik vilket skapat en känsla av otrygghet. Därför har Stockholms stad placerat ut trafikhinder, så kallade pollare vid ingångarna till torget. Pollarna hindrar trafik som inte har tillstånd men släpper igenom räddningstjänst och fordon med tillstånd. Totalt har pollare installerats på sex platser runt centrumet.

Butikerna i köpcentret får sina leveranser via en tunnel som går under centrumet. Därför kan alla butiker fortsätta få sina leveranser som vanligt, samtidigt som pollarna hindrar trafik från att komma in på torget.

Karta över området med nya trafikhinder markerade.
Kartan visar de sex platser där trafikhinder har installerats runt Farsta centrum.

Munkforstorget rustas upp

Munkforstorget som ligger vid sidan av ingången till tunnelbanan, har rustats upp med ny möblering i form av stolar, bänkar och bord. Trafikhinder i form av klot har placerats ut på torget för att hindra olovlig körning och på en gång ge ett livfullare intryck på platsen. Träden har fått nya växtbäddar med biokol för att få bättre förutsättningar att växa och utvecklas. Växtbäddarna är också en del av dagvattenhanteringen och tar hand om dagvatten vid kraftigt regn. Cykelställen i tunneln under tunnelbanan har flyttats.

Tidsplan

Arbetet startade hösten 2022 och har utförts i etapper. Projektet avslutades sommaren 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Farsta

Uppdaterad