Tunneln under Farstavägen vid Kvickentorpsskolan efter upprustningen.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tryggare tunnel vid Kvickentorpsskolan

Farsta

För att öka den upplevda tryggheten för gående och cyklister har tunneln under Farstavägen vid Kvickentorpsskolan rustats upp.

Upprustningen är en del av projektet Tryggare gång- och cykeltunnlar.

Genomförda åtgärder

I tunneln vid Kvickentorpsskolan har

  • ytskikt som tak och markbeläggning fräschats upp
  • den tidigare belysningen monterats ned och nya belysningsarmaturer monterats på båda sidor i tunneln
  • väggarna klätts med plåtar med konstverket fantasidjur framtaget av elever i årskurs två och tre på Kvickentorpsskolan
  • vingarna vid tunnelmynningarna beklätts med spaljéer.

Tidsplan

  • Arbetet startade 2021.
  • Åtgärderna var klara 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

En del av projektet Tryggare gång- och cykeltunnlar

Tunnlar, trånga passager och dåliga ljusförhållanden är faktorer som bidrar till upplevd otrygghet i det offentliga rummet. Projektet Tryggare gång- och cykeltunnlar har haft som mål att öka den upplevda tryggheten för gående och cyklister.

Genom att rusta upp gång- och cykeltunnlar och se över den anslutande växtligheten ökar den upplevda tryggheten i och i anslutning till tunnlarna. Trafiksäkerheten förbättras också när medborgare väljer att gå igenom tunnlarna istället för att gena över en trafikerad väg.

Under 2021 blev sju tunnlar i ytterstaden sanerade på klotter, tvättade och målade. För sju tunnlar påbörjades mer omfattande arbeten 2021 och färdigställdes 2023.

Vill du veta mer?

På Insyn kan du läsa beslut fattade i trafiknämnden.

Genomförandebeslut

Trygga tunnlar (pdf)

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad