Trafikverkets bild över förbifartens tunnelprofil. Illustratör: Tomas Öhrling
Projekt Pågående

E4 Förbifart Stockholm

Trafikverket bygger ny sträckning för E4 väster om Stockholm. E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och bidrar till att minska känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem. Förbifarten påverkar Stockholm på flera platser, bland annat i Skärholmen, Akalla och Vinsta.

Projektfakta

Om projektet

Trafikverket bygger ny sträckning för E4 väster om Stockholm. Förbifart Stockholm ska förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Den nya leden binder samman de norra och södra länsdelarna och skapar en gemensam arbets-, bostads- och servicemarknad. Förbifarten påverkar Stockholms stad på flera platser, bland annat i Skärholmen och Vinsta.

E4 Förbifart Stockholm är det största kombinerade väg- och tunnelprojektet någonsin i Stockholms län och kommer att få stor betydelse för framkomligheten i regionen. Genom att avlasta Essingeleden minskar sårbarheten i trafiksystemet.

E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och bidrar till att minska känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem.

21 kilometer ny väg

En 21 kilometers lång ny väg varav drygt 18 kilometer i tunnel för att skona viktiga natur- och kulturvärden. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Budget: 37,7 miljarder kronor (2017 års prisnivå).

Finansiering: cirka 80 procent via trängselskatt och 20 procent från staten. Ingen trängselskatt planeras på Förbifart Stockholm.

Byggtid: Byggtiden är cirka 15 år med trafikstart 2030.

I samband med att Förbifart Stockholm byggs förbättras även intilliggande infrastruktur. 
Ny gång- och cykelbana längs Akallastråket. 

Läs mer om Trafikverkets webbplats på Förbifart Stockholm  
Förbifart Stockholm, Trafikverket

Tidplan

Ett första spadtag togs 19 augusti 2014. 23 oktober 2014, stoppades projektet av den då nya regeringen för att ge Stockholms stad, Stockholms läns landsting och övriga parter möjlighet att förhandla om avtalet om projektets finansiering som skrevs 2009.

18 december 2014 beslutade den dåvarande regeringen att arbetet skulle återupptas från 1 januari 2015. Förberedande byggarbeten inleddes 2015 och 2016 började arbetet med de första tunneldelarna i söder. Under 2017-2018 har arbetena fortsatt både i södra Stockholm vid Skärholmen och Sätra samt vid Vinsta i västra Stockholm samt på flera platser utanför Stockholms stad. Trafikstart genom Förbifart Stockholm beräknas vara 2026.

Aktörer

Trafikverket bygger ny väg och ny sträckning för E4 väster om Stockholm. Arbetet sker i nära samarbete med bland annat fem direkt berörda kommuner, däribland Stockholms stad, och Stockholms läns landsting.

Kontakt

Trafikverket

Trafikverkets kundtjänst, bemannad dygnet runt på telefon: 0771-921 921.

Projektägare är Trafikverket

Uppdaterad