Fotbollsspel på konstgräsplan
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hybridgräsplaner på Gärdets sportfält

Gärdet

Stockholms stad har byggt två nya spelplaner med hybridgräs på Gärdets sportfält. Hybridgräsplanerna, som är en blandning mellan konstgräs och naturgräs, är de första i sitt slag i Stockholm.

Naturgräsplanerna som finns på Gärdets sportfält används flitigt av föreningar, skolor och allmänhet och gräset slits snabbt. Med de två spelplanerna i hybridgräs har fältet fått spelplaner med ett mer slitstarkt underlag, vilket ger fler speltimmar. Det är positivt för såväl föreningsidrotten som för allmänheten då det även ger möjlighet till spontanspel.

De nya spelplanerna är placerade utmed Sandhamnsgatan i närheten av befintlig bebyggelse och Kampementsbadet. Det innebär att stora delar av fältet är fortsatt öppet parklandskap. Runt spelplanerna finns stängsel och belysning.

Första i sitt slag

Hybridgräsplanerna är de första i sitt slag i Stockholm. Hybridgräs är en ny teknik där man blandar konstgräs och naturgräs. Konstgräset är utformat som ett nät med plaststrån som läggs innan sand fylls på och gräsfrön sås. Det gör att planerna endast består av 10 procent plast och att det inte behövs granulat, en mikroplast som annars används på konstgräsplaner.

En del av Stockholms nationalstadspark
Gärdet är en del av Stockholms nationalstadspark, vilket innebär att vi gjort utredningar som säkerställer att miljö- och kulturvärden bibehålls eller förstärks på fältet. Länsstyrelsen och Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som äger marken, har godkänt spelplanerna.

Inför att arbetet med de två spelplanerna påbörjades flyttades tre stycken träd. Träden är viktiga för parklandskapet och har bevarats på fältet, men cirka 20 meter från sin tidigare placering. Det har också kompletterats med två träd i alléraden vid parkeringen.

Smart bevattning

Vi har byggt ett system under båda planerna som fångar upp vattnet. Vattnet samlas sedan i en vattentank och kan återanvändas för bevattningen av spelplanerna.

Tidsplan

  • Projektet startade i april 2022 med marksanering.
  • Hybridgräsplanerna blev klara i oktober 2022 och togs i bruk under juni 2023.
  • Invigning av de nya planerna hölls i samband med Gärdet Games den 6 juni 2023.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

Skriv text här

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad