Rugbyplan med naturgräs och rugbymål, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya rugbyplaner på Gubbängsfältet

Gubbängen

Gubbängsfältet har utvecklats till ett sportfält med två fullstora naturgräsplaner anpassade för rugby. Anläggningen blev klar i juli 2021. Längs Örbyleden har vi byggt en ny gång- och cykelbana som blev klar hösten 2021.

Hemvist för Stockholmsrugbyn

Gubbängens sportfält har ersatt den rugbyanläggning som tidigare fanns på Årstafältet, men som togs bort i samband med det nya bostadsområdet. De nya spelplanerna är placerade på den södra delen av Gubbängsfältet vilket gör att fältets norra del behålls som ett öppet parklandskap.

Spelplanerna har stängsel och belysning runt om och är anpassade för rugby. Vid en av planerna finns en läktare med plats för 308 sittande åskådare.

Vid infarten från Örbyleden finns en ny servicebyggnad med omklädningsrum, förråd och toaletter. På byggnadens södra fasad har konstnären Jonas Liveröd skapat verket Atlas of Action. Verket är en bildsekvens med olika figurer, föremål och personer där dessa är balansakter och i en rörelse av konstant interaktion med varandra.

Parkeringen har förbättrats och byggts ut. Här finns nu 132 parkeringsplatser, varav 24 platser med laddstolpar.

Ny gång- och cykelbana längs Örbyleden

Cykelpendlingsstråket som tidigare gick över fältet har flyttats till att gå längs med Örbyleden. Det gör att cykelstråken från Tyresö kopplas ihop med cykelstråket längs med Nynäsvägen. Den nya gång- och cykelbanan är bredare och får högre standard.

Örbyleden är en del av Farstastråket - ett utpekat pendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt cykelstråk. Sträckan är en viktig tvärförbindelse i cykelnätet som binder ihop östra och västra söderort.

Bilder

Konstverket Atlas of Action skapat av konstnären Jonas Liveröd, foto.
På omklädningsbyggnaden finns konstverket Atlas of Action skapat av konstnären Jonas Liveröd. Foto: Lennart Johansson.
Grusad parkeringsplats vid Örbyleden, foto.
Den gamla parkeringsplatsen har förbättrats och här finns nu 132 parkeringsplatser. Foto: Lennart Johansson.

Tidsplan

  • Projektet med rugbyplanerna startade under juni 2020 och färdigställdes i juli 2021.
  • Arbetena med gång- och cykelbanan påbörjades i maj 2020 och färdigställes hösten 2021.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret, trafikkontoret och idrottsförvaltningen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

Skriv text här

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad