Stor simbassängen i Högdalens simhall med hopptorn och startpallar, foto.
Högdalens 25-metersbassäng har fått en rejäl upprustning. Foto: Caroline Berg
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Renovering av Högdalens simhall

Högdalen

Stockholms stad har renoverat och moderniserat Högdalens simhall under åren 2018-2022. De gamla bassängerna revs och nya har byggts upp. Simhallen har fått nytt vattenreningssystem och vi har förbättrat tillgängligheten. Simhallen öppnade igen i juni 2022.

När Stockholm växer och vi blir fler ökar intresset för att besöka stadens verksamheter, det gäller till exempel våra sim- och idrottshallar. Högdalens simhall byggdes i början av 1970-talet och var i stort behov av upprustning. Simhallens gamla system för vattenrening och bassängernas konstruktion hade uppnått sin tekniska livslängd. Genom renoveringen har vi förlängt den tekniska livslängden så att simhallen kan fortsätta vara en plats där barn och unga får möjlighet till fysisk aktivitet.

Nya bassänger och uppfräschade omklädningsrum

Renoveringen har genomförts varsamt och simhallens kulturhistoriska värden har bevarats. Det gör att stora delar av simhallen är sig lik.

Renoveringen av simhallen omfattade:

 • Rivning och återuppbyggnad av 25-metersbassängen, barnäventyret och undervisningsbassängen.
 • Installation av ny badvattenrening.
 • Renovering av hopptornet.
 • Sanering av miljöfarligt material.
 • Upprustning av personalutrymmen.
 • Nya flexomklädningsrum.
 • Uppfräschning av omklädningsrum för dam och herr.
 • Ny belysning i simhallen och i bassängerna.
 • Tillgänglighetsanpassning vid reception och vid bassängerna.
 • Ny ventilation och hiss för bowlingen.
 • Nytt brandlarm för hela byggnaden.
 • Renovering av taket ovanför stora bassängen.

Vi har bevarat simhallens byggnadsdetaljer så som träpanelen och mosaiken vid undervisningsbassängen. En ny träpanel som samspelar med den gamla har statts upp vid stora bassängen och vid barnäventyret för att förbättra akustiken. Belysningsarmaturerna vid stora bassängen har rustats upp och fått nya ljuskällor i LED.

Nya konstverk

Simhallen har fått ett nytt konstverk som heter Badhus nr 2 och hänger i taket vid receptionen. Konstverket är skapat av Gustaf Nordenskiöld och har inspirerats av gamla tiders badhus fram till idag. Konstverket är framtaget i samarbete med Stockholm konst och följer enprocentregeln. Det innebär att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.

På botten i 25-metersbassängen finns även ett litet konstverk på en av kakelplattorna som föreställer fiskar i ett akvarium.

Bilder

Vy från hopptornet med stora bassängen nedanför, foto.
Hopptornets platta har byggts på för att kompensera för den höjda vattenytan. Foto: Caroline Berg
Barnbassängen i Högdalens simhall finns färgglada formationer och fontäner, foto.
Ytskikten i barnäventyret har renoverats och bytts ut. Foto: Caroline Berg
På väggen vid undervisningsbassängen i Högdalens simhall finns ett konstverk föreställande delfiner, foto.
Undervisningsbassängen har renoverats och detaljer på väggarna har bevarats. Foto: Caroline Berg
Delar av konstverk som hänger från taket, foto.
Konstverket Badhus nr 2 hänger i taket vid receptionen och är skapat av Gustaf Nordenskiöld. Foto: Lennart Johansson.

Tidsplan

 • Renoveringen påbörjades hösten 2018 och blev klar under våren 2022.
 • Simhallen öppnade igen för besökare och föreningar den 13 juni 2022.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

Skriv text här

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad