Vy över torg med gröna ytor och planteringar, boulebana och sittplatser, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Upprustning av Höglandstorget

Höglandet

Höglandstorget ska rustas upp för att göra parken till en mer inbjudande mötesplats för närboende och besökare. Höglandstorget är en central plats i stadsdelen vars identitet bör förstärkas. Upprustningen planeras starta till sommaren och pågå under hela 2024.

2023 tog stadsdelsförvaltningen fram ett gestaltningsförslag för upprustningen. Under hösten 2023 hölls en medborgardialog genom en enkät och ett tillfälle på plats vid Höglandstorget då det var möjligt att tycka till om förslaget.

Start tack till dig som tog dig tid att svara på enkäten och prata med oss om förslaget. Vi fick in många bra synpunkter och vi har försökt ta tillvara på så många som möjligt. Ni önskade att parken skulle vara så grön som möjligt och att det behövdes fler sittplatser. Nu har vi bland annat skapat möjlighet för omkringliggande verksamheter att nyttja torget för uteservering och fler olika typer av sittmöbler som solsoffor och stolar kommer att placeras ut.

Parken kommer också att få nya blomsterplanteringar och träd för att stärka känslan av grön oas. För att skärma av och för att skapa mer rumslighet kommer häckar planteras mot spårområdet och parkeringen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad