• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Husbys grönområde i kanten av Järvafältet utvecklas

Husby

Området där Husby möter Järvafältet har utvecklats för att bli mer tillgängligt och locka fler besökare.

Husby grillplats har byggts om och rustats upp för att bli en väl fungerande mötesplats med möjlighet att umgås med grannar och vänner.

Platsen har fått nya trädäck, sex stycken nya grillar, nya sittmöbler i form av bänkar, bord och sittmurar. Nya träd har planterats och ny belysning ökar tryggheten.

Bilder

Tidsplan

Projektet startade med programarbete och projektering under 2018. Genomförandet pågick under 2019 och grillplatsen färdigställdes i början på sommaren 2020.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad