dcsimg
Projekt Pågående

Husbys grönområde i kanten av Järvafältet utvecklas

Husby

Området där Husby möter Järvafältet ska utvecklas för att bli mer tillgängligt och locka fler besökare.

Projektfakta

Det blir lättare att hitta i och till området med hjälp av skyltning och andra tillägg. Gång- och cykelstråket förbättras för de som går och cyklar. Ny belysning ska öka tryggheten. Mötesplatser som finns längs stråket rustas upp. Nya platser att vara på skapas, med sittplatser och möjlighet till rörelse, aktivitet och pedagogik.

Skogspartierna ses över utifrån ekologiska värden och görs tillgängliga, för att bland annat ge möjlighet till lärande om naturen.

Tidplan

Projektet startar med programarbete och projektering under 2018. Genomförandet planeras till 2019.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Bilder

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad