Projekt Genomfört

Husbys grönområde i kanten av Järvafältet utvecklas

Husby

Området där Husby möter Järvafältet har utvecklats för att bli mer tillgängligt och locka fler besökare.

Projektfakta

Husby Grillplats har byggts om och rustats upp för att bli en väl fungerande mötesplats med möjlighet att umgås med grannar och vänner.

Platsen har fått nya trädäck, sex stycken nya grillar, nya sittmöbler i form av bänkar, bord och sittmurar. Nya träd har planterats och ny belysning ökar tryggheten.

Tidplan

Projektet startade med programarbete och projektering under 2018. Genomförandet pågick under 2019 och grillplatsen färdigställdes i början på sommaren 2020. 

 

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppens stadspark. Dessutom ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Kartan visar Grönare Stockholms 32 projekt med markering för de 20 projekt som nu är avslutade.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad