Fotbollsspelare på en spelplan. Foto: Anna Åberg.
Projekt Planerat

Hybridgräsplaner på Gärdets sportfält

Gärdet

Stockholms stad planerar att bygga två nya 11-spelsplaner med hybridgräs på Gärdets sportfält. Hybridgräsplanerna, som är en blandning mellan konstgräs och naturgräs, placeras utmed Sandhamnsgatan.

Bildgalleri

Flygbild över Gärdets sportfält med grafisk skiss av de nya hybridgräsplanernas placering.
Placering av de nya hybridgräsplanerna på Gärdets sportfält. Flygfoto: Google Maps.

Projektfakta

Spelplanerna som finns på Gärdets sportfält används flitigt av föreningar, skolor och allmänhet och naturgräset slits snabbt. Med de två nya 11-spelplanerna i hybridgräs kommer underlaget hålla längre och ge fler speltimmar, vilket är positivt för såväl föreningsidrotten som för allmänheten då det även ger möjlighet till spontanspel.

De nya 11-spelplanerna placeras utmed Sandhamnsgatan i närheten av befintlig bebyggelse och Kampementsbadet. Det innebär att stora delar av fältet fortsatt kommer att vara öppet parklandskap. Runt 11-spelsplanerna bygger vi stängsel och sätter upp belysning.

En del av Stockholms nationalstadspark

Gärdet är en del av Stockholms nationalstadspark vilket innebär att vi gjort utredningar som säkerställer att miljö- och kulturvärden bibehålls eller förstärks på fältet. Länsstyrelsen har godkänt de nya spelplanerna och bedömer att de inte medför större påverkan på parklandskapet eller naturmiljön. Även Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som äger marken, har godkänt de nya planerna.

Första i sitt slag

Hybridgräsplanerna på Gärdets sportfält kommer bli de första i sitt slag i Stockholm. Hybridgräs är en ny teknik där man blandar konstgräs och naturgräs. Konstgräset är utformat som ett nät med plaststrån som läggs innan matjord fylls på och gräsfrön sås. Det gör att planerna består av mindre plast och att det inte behövs granulat, en mikroplast som annars används på konstgräsplaner.

Tidplan

Projektet är något förskjutet på grund av att föroreningar hittats i marken vid en markanalys. Innan bygget av de nya planerna startar kommer marken saneras. I dagsläget beräknas hybridgräsplanerna vara klara under 2022.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Kontakt

Maria Klavdianou Lundell

Idrottsplanerare, Idrottsförvaltningen

Pye Seaton

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Följ Stadsutveckling Stockholm på Facebook

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad