Obelisk upplyst i gult i mitten av en fontän, kväll. Byggnader och neonskyltar i bakgrunden, storstadsmiljö, fotografi.
Glasobelisken vid Sergels torg. Foto: Olof Thiel.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Sergels torgs renovering

Norrmalm

Efter 50 år av demonstrationer, kulturarrangemang, studentupptåg och en ständig ström av bilar och bussar har Sergels torg fått en välförtjänt upprustning.

För att Sergels torg ska hålla för framtidens växande Stockholm har staden bytt tätskikt och förstärkt konstruktionen i ett område på 31 000 kvadratmeter, där bland annat Klarabergsgatan och Hamngatan ingår. I uppdraget ingick även renovering av Sergelfontänen och glasobelisken.

Efter renoveringen har Sergels torg en tät och hållbar konstruktion. På ytan kommer man däremot inte att se någon större skillnad eftersom vi inte har ändrat gestaltningen i området.

Förberett för spårvagnstrafik

I samband med återställningen av gatorna förbereddes även för ny spårvagnstrafik längs Hamngatan och Klarabergsgatan.

Efter renoveringen kommer Sergels torg med omgivande gator hålla för framtidens Stockholm i minst 50 år till. Klarabergsgatan är nu en bilfri gata med breda och rymliga gångbanor, nya cykelbanor, större torgytor samt buss- och spårvagnstrafik.

Tidsplan

Renoveringen påbörjades 2012 och var klar 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad