Skeppet af Chapman i vattnet utanför Skeppsholmen.
Foto: Jany Pelvnik
Projekt Pågående

Renovering av fullriggaren HMS af Chapman

Skeppsholmen

Stockholms stad renoverar fullriggaren HMS af Chapman för att möjliggöra att ett av världens mest kända vandrarhem kan fortsätta hålla öppet för besökare. Genom arbetena vill staden bevara HMS af Chapman som en omtyckt siluett i stadsbilden. Renoveringen sker i tre steg och under 2022-2023 renoveras däcket.

Bildgalleri

Skeppet af Chapman med bogseringsbåt intill.
Bogseringen skedde den 7 oktober 2021. Foto: Söder Andersson
Af Chapman på vattnet mellan Skeppsholmen och Skeppsbron.
Sist af Chapman bogserades var 2006. Foto: Sören Andersson.
Bild över Beckholmen när skeppet bogseras in i dockan.
Af Chapman anländer till varvet på Beckholmen, 7 oktober 2021. Foto: Mattias Ek
Af Chapman förankrad i dockan på Beckholmen.
Af Chapman vid varvet på Beckholmen. Foto: Caroline Berg
Fullriggaren af Chapman lämnar Beckholmen.
Återbogseringen från Beckholmen påbörjades vi 8-tiden den 4 april 2022. Foto: Sven Lindwall
Längst fram vid fören på af Chapman vajar en Stockholms stads-flagga.
Bogsprötet i fören har rustats upp och fått ny färg. Foto: Caroline Berg, 4 april 2022.
Under bogseringen över strömmen passerade Chapman bland annat Södermalm.
Bogseringen tog cirka en timme att genomföra. Foto: Sven Lindwall, 4 april 2022.
Utsikt över däcket med en mindre bogseringsbåt på babord sida.
En bogseringsbåt puttar försiktigt skeppet mot kajen vid Skeppsholmen. Foto: Caroline Berg, 4 april 2022.
Riggen med gula rår och gula och bruna master.
Riggen har renoverats och gamla delar i trä har bytts ut mot nya i stål. Foto: Sven Lindwall, 4 april 2022.
Af Chapman har anlänt till sin plats vid Skeppsholmen.
Under 2022-2023 kommer däcket på af Chapman att renoveras. Foto: Sven Lindwall, 4 april 2022.

Projektfakta

HMS af Chapman är en tremastad fullriggare och byggdes år 1888 i England. Hon har seglat på bland annat Australien, Syd- och Nordamerika och Indien. År 1938 fick hon sin plats vid Skeppsholmen och drivs sedan 1949 som ett vandrarhem. Idag är af Chapman en betydelsefull del av stadens vackra siluett och ett populärt besöksmål.

Af Chapman är blåklassad enligt Stadsmuseums klassificering, vilket är den högsta kulturhistoriska klassningen. Skeppets utsida visar ett tidstypiskt lastfartyg från industrialismens början. Renoveringarna genomförs varsamt och med stor hänsyn till skeppets höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Renovering i tre steg

Af Chapman genomgick en omfattande renovering 2006-2008, men på grund av hårt slitage av vädret och efter många år i vatten är skeppet återigen i behov av renovering. Renoveringen är viktig för att kunna upprätthålla säkerheten och bevara de kulturhistoriska värdena. Arbetena genomförs i tre steg och omfattar riggen, däcket och på sikt skrovet.

Renovering av däcket

Från oktober 2022 till december 2023 renoverar vi däcket. Vi tar bort de gamla rötskadade plankorna och isoleringen och ersätter med nya material. Vi tar även bort rötskadade nagelbänkar och ersätter med nya. För att skydda däcket har vi satt upp ett tält på skeppet.

Under renoveringen av däcket är vandrarhemmet på skeppet stängt, men Hantverkshuset på land är öppet som vanligt.

Renovering av riggen

Från oktober 2021 till april 2022 renoverades riggen, som omfattade utrustningen ovan däck:

  • De nedersta delarna av masterna restaurerades och de två översta, som var i trä, byttes ut mot nya i stål för att minska underhåll och öka livslängden.
  • De rår som var i stål restaurerades och rår i trä har bytts ut till stål.
  • Både master och rår har målats om till den kulör som skeppet hade en gång i tiden.
  • Bogsprötet och dess fäste i fören har renoverats. Galjonsfiguren under bogsprötet har restaurerats och fått tillbaka originalkulören.
  • Resterade delar av riggen som exempelvis vajrar, beslag i trä och rep har renoverats eller bytts ut beroende på tidigare skick.

Renoveringen av de nästan 42 meter höga masterna genomfördes på ett varv på Beckholmen. 

Det pågår en utredning inför kommande renovering av skrovet.

Tidplan

  • Renovering av däcket påbörjades oktober 2022 och beräknas bli klar i december 2023.
  • Riggen renoverades under perioden oktober 2021-april 2022.
  • Fartygets skrov behöver renoveras inom en 5-8-årsperiod.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret.

Kontakt

Simon Can

Kundförvaltare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Nyheter

Uppdaterad