Skeppet af Chapman i vattnet utanför Skeppsholmen.
Foto: Jany Pelvnik
Projekt Pågående

Renovering av fullriggaren HMS af Chapman

Skeppsholmen

Stockholms stad renoverar fullriggaren HMS af Chapman för att möjliggöra att ett av världens mest kända vandrarhem kan fortsätta hålla öppet för besökare. Genom arbetena vill staden bevara HMS af Chapman som en omtyckt siluett i stadsbilden. Renoveringen sker i tre steg och först renoverades riggen.

Bildgalleri

Skeppet af Chapman med bogseringsbåt intill.
Bogseringen skedde den 7 oktober 2021. Foto: Söder Andersson
Af Chapman på vattnet mellan Skeppsholmen och Skeppsbron.
Sist af Chapman bogserades var 2006. Foto: Sören Andersson.
Bild över Beckholmen när skeppet bogseras in i dockan.
Af Chapman anländer till varvet på Beckholmen, 7 oktober 2021. Foto: Mattias Ek
Af Chapman förankrad i dockan på Beckholmen.
Af Chapman vid varvet på Beckholmen. Foto: Caroline Berg
Fullriggaren af Chapman lämnar Beckholmen.
Återbogseringen från Beckholmen påbörjades vi 8-tiden den 4 april 2022. Foto: Sven Lindwall
Längst fram vid fören på af Chapman vajar en Stockholms stads-flagga.
Bogsprötet i fören har rustats upp och fått ny färg. Foto: Caroline Berg
Under bogseringen över strömmen passerade Chapman bland annat Södermalm.
Bogseringen tog cirka en timme att genomföra. Foto: Sven Lindwall
Utsikt över däcket med en mindre bogseringsbåt på babord sida.
En bogseringsbåt puttar försiktigt skeppet mot kajen vid Skeppsholmen. Foto: Caroline Berg
Riggen med gula rår och gula och bruna master.
Riggen har renoverats och gamla delar i trä har bytts ut mot nya i stål. Foto: Sven Lindwall
Af Chapman har anlänt till sin plats vid Skeppsholmen.
Vandrarhemmet på skeppet öppnar igen den 11 maj. Foto: Sven Lindwall

Projektfakta

HMS af Chapman är en tremastad fullriggare och byggdes år 1888 i England. Hon har seglat i bland annat Australien, Syd- och Nordamerika och Indien. År 1938 fick hon sin plats vid Skeppsholmen och drivs sedan 1949 som ett vandrarhem. Idag är af Chapman en betydelsefull del av stadens vackra siluett och ett populärt besöksmål.

Af Chapman är blåklassad enligt Stadsmuseums klassificering, vilket är den högsta kulturhistoriska klassningen. Skeppets utsida visar ett tidstypiskt lastfartyg från industrialismens början. Renoveringen genomförs varsamt och med stor hänsyn till skeppets höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Renovering i tre steg

Af Chapman genomgick en omfattande renovering 2006-2008, men på grund av hårt slitage av vädret och efter många år i vatten är skeppet återigen i behov av renovering. Renoveringen är viktig för att kunna upprätthålla säkerheten, vilket möjliggör för vandrarhemmet att fortsätta bedriva sin verksamhet. Renoveringen genomförs i tre steg och omfattar riggen, däcket och på sikt skrovet.

Renovering av riggen

Från oktober 2021 till april 2022 renoverades riggen som omfattar utrustningen ovan däck, såsom master, rår, vajrar och rep.

  • De nedersta delarna av masterna restaurerades och de två översta, som var i trä, har bytts mot nya i stål för att minska underhåll och öka livslängden.
  • De rår som är i stål restaurerades och rår i trä har bytts mot stål.
  • Både master och rår har målats om till den kulör som skeppet hade en gång i tiden.
  • Bogsprötet och dess fäste i fören har renoverats. Galjonsfiguren under bogsprötet har restaurerats och fått tillbaka originalkulören.
  • Resterade delar av riggen som exempelvis vajrar, beslag i trä och rep har renoverats eller bytts ut beroende på tidigare skick.

Renoveringen av de nästan 42 meter höga masterna genomfördes på ett varv på Beckholmen. 

Det pågår utredningar av kommande renoveringar av däck och skrov.

Tidplan

Renoveringen av riggen startade i oktober 2021 och blev klar i april 2022. Vandrarhemmet öppnar igen för besökare den 11 maj 2022.

Kommande arbeten med däcket beräknas ske under 2022-2023 och fartygets skrov behöver renoveras inom en 5-8-årsperiod.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret.

Kontakt

Lars Berzins

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Nyheter

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad