Projekt Pågående

Renovering av Högdalens simhall

Högdalen

Stockholms stad renoverar och moderniserar Högdalens simhall. Vi totalrenoverar bassängerna, installerar ett nytt vattenreningssystem och förbättrar tillgängligheten. Simhallen öppnar igen våren 2022.

Bildgalleri

Stora bassängen har rivits.
Stora bassängen revs i början av 2020. Foto: Niras
Ställningar och formsättningar i stora bassängen.
Formsättning och armering av den nya 25-metersbassängen, september 2020. Foto: Niras
Armeringsjärn går i ett rutnät över det som blir bassängbotten.
Fortsatta armeringsarbeten innan det är dags för gjutning, november 2020. Foto: Niras
Grå betongbotten i den stora bassängen.
Gjutningen av stora bassängen är klar - milstolpe nådd! Februari 2021. Foto: Niras
Stora bassängen i Högdalens simhall.
Under augusti 2021 läggs tätskiktet i den stora bassängen. Foto: Niras

Projektfakta

När Stockholm växer och vi blir fler ökar intresset för att besöka stadens verksamheter, det gäller till exempel våra sim- och idrottshallar. Högdalens simhall byggdes i början av 1970-talet och är i stort behov av upprustning. Simhallens system för vattenrening och bassängernas konstruktion har uppnått sin tekniska livslängd. Genom renoveringen kan vi förlänga den tekniska livslängden så att simhallen kan fortsätta vara en plats där barn och unga får möjlighet till fysisk aktivitet.

Nya bassänger

Renoveringen av simhallen omfattar:

 • Rivning och återuppbyggnad av 25-metersbassängen, barnäventyret och undervisningsbassängen.
 • Installation av ny badvattenrening.
 • Renovering av hopptornet.
 • Sanering av miljöfarligt material.
 • Upprustning av personalutrymmen.
 • Nya flexomklädningsrum.
 • Uppfräschning av omklädningsrum.
 • Ny belysning i simhallen och i bassängerna.
 • Tillgänglighetsanpassning vid reception.
 • Ny ventilation och hiss för bowlingen.
 • Nytt brandlarm för hela byggnaden.

Tidplan

Projektet påbörjades hösten 2018 och beräknas vara klart under slutet av 2021. Simhallen öppnar igen våren 2022.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret.

Kontakt

Maria Sköld Wulf

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Catarina Ramberg

Enhetschef, idrottsförvaltningen

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad