Hödalens simhall entré med folierade dörrpartier med information om att simhallen är stängd.
Projekt Pågående

Renovering av Högdalens simhall

Högdalen

Stockholms stad renoverar och moderniserar Högdalens simhall. Vi totalrenoverar bassängerna, installerar ett nytt vattenreningssystem och förbättrar tillgängligheten. Simhallen öppnar igen sommaren 2022.

Bildgalleri

Stora bassängen har rivits.
Stora bassängen revs i början av 2020. Foto: Niras
Ställningar och formsättningar i stora bassängen.
Formsättning och armering av den nya 25-metersbassängen, september 2020. Foto: Niras
Armeringsjärn går i ett rutnät över det som blir bassängbotten.
Fortsatta armeringsarbeten innan det är dags för gjutning, november 2020. Foto: Niras
Grå betongbotten i den stora bassängen.
Gjutningen av stora bassängen är klar - milstolpe nådd! Februari 2021. Foto: Niras
Stora bassängen i Högdalens simhall.
Under augusti 2021 fick den stora bassängen nytt tätskikt. Foto: Niras
Stora bassängen i Högdalens simhall fylld med vatten.
I september 2021 fylldes den stora bassängen med vatten för att testa tätskiktet. Foto: Niras.
Plattsättning i stora bassängen i Högdalens simhall.
Efter godkänt test av tätskiktet var det dags att sätta dit de 15 872 kakelplattorna, november 2021. Foto: Niras.

Projektfakta

När Stockholm växer och vi blir fler ökar intresset för att besöka stadens verksamheter, det gäller till exempel våra sim- och idrottshallar. Högdalens simhall byggdes i början av 1970-talet och är i stort behov av upprustning. Simhallens system för vattenrening och bassängernas konstruktion har uppnått sin tekniska livslängd. Genom renoveringen kan vi förlänga den tekniska livslängden så att simhallen kan fortsätta vara en plats där barn och unga får möjlighet till fysisk aktivitet.

Nya bassänger

Renoveringen av simhallen omfattar:

 • Rivning och återuppbyggnad av 25-metersbassängen, barnäventyret och undervisningsbassängen.
 • Installation av ny badvattenrening.
 • Renovering av hopptornet.
 • Sanering av miljöfarligt material.
 • Upprustning av personalutrymmen.
 • Nya flexomklädningsrum.
 • Uppfräschning av omklädningsrum.
 • Ny belysning i simhallen och i bassängerna.
 • Tillgänglighetsanpassning vid reception.
 • Ny ventilation och hiss för bowlingen.
 • Nytt brandlarm för hela byggnaden.
 • Renovering av taket ovanför stora bassängen.

Tidplan

Renoveringen påbörjades hösten 2018 och beräknas vara klar under våren 2022. Simhallen öppnar igen sommaren 2022.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret.

Tidplan och budget

Projektet följer inte beslutad tidplan, till största del beroende på extra grundförstärkning av den stora bassängen samt mycket mer omfattande sanering av asbest och PCB än vad vi kunnat förutse.

Projektet följer inte beslutad budget enligt genomförandebeslut i fastighetsnämnden, till största del beroende på extra grundförstärkning av den stora bassängen samt mycket mer omfattande sanering av asbest och PCB än vad vi kunnat förutse.

Kontakt

Maria Sköld Wulf

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Catarina Ramberg

Enhetschef, idrottsförvaltningen

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad