Historik

Ladugårdslandstorg Carl Johan Gimberg 1896, Stockholmskällan

Östermalms saluhall är en av Stockholms stads vackraste tegelbyggnader från sent 1800-tal. Invigd 1888, ritad av arkitekterna och studiekamraterna Isak Gustaf Clason och Kasper Salin. Inspirationen hämtade de från studieresor i Europa, där de hade fått upp ögonen för tegelarkitektur och gjutjärnskonstruktioner.

Vid invigningen av hallen, den 30 november 1888, närvarade kung Oscar II. Saluhallen kostade en miljon kronor att uppföra och bakom initiativet låg bankdirektörerna Clevin och Palme. Uppförandet av en sådan byggnad låg i linje med omvandlingen av stadsdelen som skedde i slutet av 1800-talet, från det lantligt präglade Ladugårdslandet till det betydligt mer eleganta Östermalm. Att uppföra byggnaden tog inte mer än sex (!) månader.

En korsning mellan en borg och ett orangeri

Med sina torn, pelare och sitt stora glasade tak stod saluhallen där i all sin glans. Som en korsning mellan en borg och ett orangeri av imponerande dimensioner och med ett omslutande vackert varmrött tegel som hämtats från Börringe i Skåne.

Stockholm stad ägare 1914

Stockholm stad köpte saluhallen 1914 efter ett beslut om att torghandeln skulle upphöra. Staden hade då länge försökt få bukt med den dåliga hygienen vid hanteringen och försäljningen av livsmedel på torget och ville kunna erbjuda säljarna salustånd under tak.

Mycket av den ursprungliga interiören består i saluhallen, som ståndens vackra träsniderier i mörklackerat trä och maneret på handlarnas skyltar. Men en del är också förändrat. 1800-talets Östermalmshall var mer färgrik och dekorerad. Pelarna var målade i rött och blått och väggarnas ljusa puts hade en röd och blå fris. Förutom klocka, kalendarium och barometer pryddes väggarna av allehanda tänkespråk och en stor handlarlista.

Östermalms saluhall hade inte genomgått några större ombyggnationer sedan den byggdes 1888. Den största gjordes 1912 då en kafélokal byggdes i den sydöstra delen av hallen. Innan 1960-talet revs krönen på gatufasadernas dekorativa påbyggnader. På 1970-talet byggdes saluhallens sydvästra del på med en våning samtidigt som gårdsrummen till stora delar byggdes in. Hiss, kylrum och förråd placerades ovan mark och omklädningsrum, frys- och kylrum med mera inreddes i källaren. Passagen (balkongen) ovanför huvudentrén glasades in. På 1980-och 90-talen inreddes vinden vid Humlegårdsgatan och senare byggdes personallokalerna i den södra delen av byggnaden på med ytterligare två plan. Detta medförde att hallens dagsljusintag mot söder delvis försvann.

Blåklassad saluhall

Saluhallen är idag blåklassad enligt Stockholms Stadsmuseums klassificering.

Historik i bilder

Ladugårdslandstorg Carl Johan Gimberg 1896. Stockholmskällan
Ingång Humlegårdsgatan. Lennart af Petersen 1960-1969. Stockholms stadsmuseum
Försäljning fastlagsris Östermalmstorg. Ingemar Gram 1969. Stockholms stadsmuseum
Oscar II i amiralsuniform. Ateljé Larsson 1900-1907. Stockholms stadsmuseum
Östermalms saluhall Lennart af Petersens. Stockholms stadsmuseum
Östermalms saluhall. af Petersen, Stockholms stadsmuseum

Byggnadshistoriska värden

Vill du veta mer?

I Stockholms stadsmuseums faktarum kan du få reda på mycket om Stockholm och stadens historia och byggnader.
Stockholms stadsmuseum

Uppdaterad