Trafikverkets bild över förbifartens tunnelprofil. Illustratör: Tomas Öhrling
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förbifart Stockholm

Skärholmen

Trafikverket bygger ny sträckning för E4 väster om Stockholm. Förbifart Stockholm ska förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region.

E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och bidrar till att minska känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem. Förbifarten påverkar Stockholm på flera platser, bland annat i Skärholmen, Akalla och Vinsta.

Den nya leden binder samman de norra och södra länsdelarna och skapar en gemensam arbets-, bostads- och servicemarknad. Förbifarten påverkar Stockholms stad på flera platser, bland annat i Skärholmen och Vinsta.

Minskar sårbarheten

E4 Förbifart Stockholm är det största kombinerade väg- och tunnelprojektet någonsin i Stockholms län och kommer att få stor betydelse för framkomligheten i regionen. Genom att avlasta Essingeleden minskar sårbarheten i trafiksystemet.

E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och bidrar till att minska känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem.

21 kilometer ny väg

En 21 kilometer lång ny väg, varav drygt 18 kilometer i tunnel för att skona viktiga natur- och kulturvärden. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter.

Kostnad

Kostnaden för E4 Förbifart Stockholm beräknas till 41,7 miljarder kronor (2021 års prisnivå). Arbetet finansieras till 80 procent via trängselskatt och 20 procent direkt från staten. Ingen trängselskatt planeras på Förbifart Stockholm.

Påverkan på intilliggande infrastruktur

I samband med att Förbifart Stockholm byggs förbättras även intilliggande infrastruktur.

Tidsplan

  • Ett första spadtag togs den 19 augusti 2014.
  • Förbifarten beräknas vara klart 2030.

Aktörer

E4 Förbifarten Stockholm byggs av Trafikverket Arbetet sker i nära samarbete med bland annat fem direkt berörda kommuner, däribland Stockholms stad, och Region Stockholm.

Uppdaterad