Skeppet af Chapman utanför Skeppsbron vid bogseringen i april 2022.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Renovering av fullriggaren HMS af Chapman

Skeppsholmen

Stockholms stad har renoverat riggen och däcket på fullriggaren HMS af Chapman. Genom arbetena vill staden bevara HMS af Chapman som en omtyckt siluett i stadsbilden. Renoveringen pågick under åren 2021-2023.

HMS af Chapman är en tremastad fullriggare och byggdes år 1888 i England. Hon har seglat i bland annat Australien, Syd- och Nordamerika och Indien. År 1938 fick hon sin plats vid Skeppsholmen och var sedan 1949 ett vandrarhem. Idag är af Chapman en betydelsefull del av stadens vackra siluett och ett populärt besöksmål.

Af Chapman är blåklassad enligt Stadsmuseums klassificering, vilket är den högsta kulturhistoriska klassningen. Skeppets utsida visar ett tidstypiskt lastfartyg från industrialismens början. Renoveringarna genomförs varsamt och med stor hänsyn till skeppets höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Renovering av rigg och däck

Af Chapman genomgick en omfattande renovering 2006-2008, men på grund av hårt slitage av vädret och efter många år i vatten var skeppet återigen i behov av renovering. Renoveringen var viktig för att kunna upprätthålla säkerheten. Arbetena omfattade riggen och däcket och på sikt planerar vi för att renovera skrovet.

Renovering av riggen

Från oktober 2021 till april 2022 renoverades riggen, som omfattade utrustningen ovan däck:

 • De nedersta delarna av masterna restaurerades och de två översta, som var i trä, byttes ut mot nya i stål för att minska underhåll och öka livslängden.
 • De rår som var i stål restaurerades och rår i trä har bytts ut till stål.
 • Både master och rår har målats om till den kulör som skeppet hade en gång i tiden.
 • Bogsprötet och dess fäste i fören har renoverats. Galjonsfiguren under bogsprötet har restaurerats och fått tillbaka originalkulören.
 • Resterade delar av riggen som exempelvis vajrar, beslag i trä och rep har renoverats eller bytts ut beroende på tidigare skick.

Renoveringen av de nästan 42 meter höga masterna genomfördes på ett varv på Beckholmen.

Renovering av däcket

Från oktober 2022 till december 2023 renoverades däcket och delar av utrymmena under däck:

 • Vi tog bort de gamla rötskadade plankorna och ersatte med nya.
 • Lagat ståldäcket och bytt ut tätskikt och isolering till nytt material.
 • Vi bytte även ut rötskadade nagelbänkar och ersatte med nya.
 • Renoverat duschar och våtutrymmen för att minska risken för vattenskador.
 • Byggt en ny lejdare upp till soldäck.
 • Renoverat dörrar och andra trä- och metalldetaljer.
 • Bytt ut rigg- och skrovbelysning till energisnåla alternativ som ger en mer upplyst och trygg miljö på och runt skeppet.

Renovering av skrovet

Vi undersöker skicket på skrovet för att se hur lång livslängd plåten har. Vi bedömer att skrovet bör renoveras om cirka 3-5 år (2026-2028).

Bilder

Skeppet i stora dockan vid Beckholmen, foto.
Vid renoveringen av riggen bogserades af Chapman till varvet på Beckholmen, 7 oktober 2021. Foto: Caroline Berg
Af Chapman bogserades tillbaka till Skeppsholmen, foto.
När riggen var klar bogserades af Chapman tillbaka till Skeppsholmen igen. Foto: Caroline Berg, 4 april 2022.
En bogseringsbåt puttar försiktigt skeppet mot kajen vid Skeppsholmen, foto.
Af Chapman är åter vid Skeppsholmens kaj. Foto: Sven Lindwall, 4 april 2022.
Riggen har fått en uppfräschning och nu har rår målats i gult och brunt, foto.
Riggen har renoverats och gamla delar i trä har bytts ut mot nya i stål. Foto: Sven Lindwall, 4 april 2022.

Tidsplan

 • Riggen renoverades under perioden oktober 2021–april 2022.
 • Däcket renoverades under perioden oktober 2022–december 2023.
 • Fartygets skrov behöver renoveras inom en 3–5-årsperiod.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Skeppsholmen

Uppdaterad