• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Radhus vid Perstorpsvägen

Farsta, Sköndal

19 radhus i två våningar i anslutning till Perstorpsvägen har byggts i del av fastigheten Sköndal 2:1 vid kvarter Mandelbrödet.

19 radhus i två våningar i anslutning till Perstorpsvägen har byggts. Radhusbebyggelsen ska vara ett kvalitativt tillskott till områdets omgivande arkitektur som är värd att bevara. Husen placeras så att en allmän rekreativ yta sparas i mitten av området. Stockholms stad har byggt och förbättrat de allmänna utrymmena. Bland annat har en ny lokalgata byggts och en lekplats utvecklats och förbättrats. 

 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Viktor Hanson AB

Uppdaterad