Pågående arbeten

Staden tillsammans med byggaktörerna påbörjat arbetet med utvecklingen av industrikvarteret Persikan.

Byggaktörerna utför arbeten inne på sina fastigheter i projektet Persikan samtidigt som staden fortsätter ombyggnationen av gator.

Arbetstider

De generella arbetstiderna är 07.00–19.00. Vid behov kan arbete komma att utföras utanför dessa tider (klockan 07.00–22.00). I informationen från varje byggaktör står deras specifika arbetstider.

Trafik, bilparkering och gående

Under hela byggtiden påverkas framkomligheten i området i varierande utsträckning och det går inte att parkera utmed stora delar av byggarbetsområdet.

Signalering vid sprängning

 • Innan sprängning signaleras korta upprepande signaler i cirka 20 sekunder. Efter sprängning signaleras fara över med en lång signal.
 • Befinner du dig i närheten av borrning och sprängning kan du komma att uppleva buller.
 • Vid vissa tillfällen sker sprängning nära befintliga vägar. Då kan en extra avspärrning behövas av säkerhetsskäl.

Gatuarbteten under byggtiden

Under juli 2019 påbörjades ombyggnationen av gator i kvarteret Persikan. Arbetena innefattar schaktning, VA-läggning (vatten och avlopp) samt plattläggning. Gatubelysningen i området kommer att vara i form av linspänd belysning och installeras när husen är färdiga och infästningarna är klara. För närvarande finns temporär belysning på plats, eftersom den permanenta lösningen ännu inte är tillgänglig. Den permanenta belysningen beräknas vara på plats under våren 2024

Så tar du dig fram

Byggarbetsplatsen och närliggande områden ska vara trygga och säkra – så att alla ska kunna ta sig till jobb, skola och aktiviteter på ett tryggt sätt. Vi gör allt vi kan för att byggandet ska gå smidigt och säkert som möjligt men glöm inte att det är ditt ansvar att respektera avstängningar, skyltning och omlagda vägar. 

Pågående kvartersarbeten

Här hittar du information om de pågående och planerade arbetena för vart kvarter.

 • Byggaktör Seniorgården kan påbörja byggnation i kvarter 1a tidigast i slutet av 2024.
 • Byggaktören Besq AB är estimerat att påbörjas under slutet av 2024. 

Byggaktören Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB, är etablerad på platsen. 

Arbete med stommar och invändiga arbeten sker. 

Byggaktör Einar Mattsson är etablerad på platsen. De tillträdde sin fastighet och påbörjade arbetet under 2021.

Inflytt har påbörjats, något trapphus kvarstår.

Utvändigt färdigställande pågår.

Byggaktör Svenska Bostäder är etablerade på platsen:

 • Entreprenören utför arbeten med stommen samt invändiga arbeten.
 • Arbetstider är vardagar klockan 07.00–19.00.
 • De försöker begränsa mer störande moment till 07.00–17.00.
 • Helgarbete kommer att utföras i kvarter 4 tillsvidare. På helger är arbetstiden klockan 9-16.
 • Arbetet utförs av entreprenören Wästbygg.

Kontaktinformation:

Svenska bostäders kundservice
Telefon: 0771-318 318

Byggaktör Stockholmshem är etablerad på platsen: 

 • Arbetet med stommen är i full gång, det kommer pågå hela året fram till runt årsskiftet 2024/2025.
 • Arbetstider är vardagar klockan 07.00-19.00.
 • Helgarbeten kan komma att ske i kvarter 5. På helgerna är arbetstiden klockan 9-17.

Tidsplan

 • Stockholmshem beräknar att deras hyresgäster kan flytta in i början 2026. 
 • Ica och den nya förskolan planeras få tillgång till sina lokaler under första halvåret 2026. 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Stockholmshems kundtjänst.

Telefon: 08‑508 390 00
E-post: epost@stockholmshem.se

Byggaktören Nordr är etablerad på platsen och har byggt 88 bostäder. 

 • Entreprenör är Veidekke Entreprenad.
 • Generella arbetstider är helgfria vardagar klockan 07.00–19.00.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Veidekke Entreprenad eller Nodrs kundtjänst:

Veidekke Entreprenad AB
Telefon: 08-635 61 00

Nordr Sverige AB
Telefon: 020-22 22 66
E-post: kundcenter@nordr.se

Byggaktör Wallfast Projektutveckling AB är etablerad på platsen och har byggt 117 bostäder. Inflyttning genomfördes under 2022. Lägenhetsförmedling sker via Stockholms Bostadsförmedling.

 • Generella arbetstider är klockan 07.00–18.00.

Byggaktöre JM AB är etablerad på platsen och har byggt 172 bostäder samt fyra handelslokaler. Inflyttning påbörjades i februari 2023.

 • Stomarbetet är klart i hela kvarteret och nu pågår invändigt färdigställande av bostäderna, trapphus för trapphus.
 • Arbeten med finplanering pågår på innergård, utvändig kvartersmark samt på takterrass.
 • Dessa arbeten kommer pågå under sommaren (vecka 28–31).
 • Under byggtiden påverkas framkomligheten i området och det går inte att parkera utmed byggarbetsområdet.
 • För din säkerhet är det viktigt att du respekterar avspärrningar och följer orange vägvisning.
 • Arbetstider är helgfria vardagar klockan 07.00–17.00.
 • De försöker begränsa tiden för störande moment.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till JM.

Telefon: 020-57 00 57
E-post: kundtjanst.bostad@jm.se

Kvarter 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b och 7 placering.

Uppdaterad