dcsimg
Kulturhuset. Foto: Mikael Sjöberg
Projekt Pågående

Upprustning av Kulturhuset

Norrmalm

Stockholms stad genomför nu en omfattande upprustning av Kulturhuset och Teaterhuset, Skansen 23. Byggnaderna uppfördes för snart 50 år sedan och det är framförallt de tekniska systemen som behöver bytas ut. Arbetena är nödvändiga för att byggnaderna ska fortsätta vara en knutpunkt för stadens kulturliv i ytterligare 50 år.

Projektfakta

Byggnadernas teknik rustas upp

Kulturhuset och teaterhuset byggdes i etapper mellan åren 1968 och 1974. Byggnadernas tekniska installationer har nu uppnått sin livslängd och behöver bytas ut. Man kan säga att vi ska byta ut byggnadernas skelett.

Vi sätter in nya installationer för vatten, avlopp, el, värme, kyla och ventilation för att förbättra inomhusmiljön och få mer energieffektiva och driftsäkra byggnader. Byggnaderna kommer att saneras och miljöfarliga ämnen kommer att avlägsnas. Vi renoverar även delar av originalinredningen. Olle Baertlings draperier i hörsalen kommer bli som nya, de handmålade lamporna i Teaterbarens tak får nya LED-lampor och Celsings fåtöljer restaureras.

Delar av husen är fortfarande öppna

Under byggtiden kommer Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet att tillfälligt flytta ut och bedriva sin verksamhet på olika ställen runt om i staden. Flera restauranger kommer också att tillfälligt stänga ner eller flytta sin verksamhet. På Plattan vid plan Sergelgången och på Drottninggatan kommer en del verksamheter att finnas kvar med sin service och tjänster till allmänheten.

Nya ytor för kultur och näringsliv

Under upprustningen skapar vi nya ytor på entréplanen för kultur och näringsliv. Innanför huvudentrén på plattanplanet bygger vi ett nytt besökscenter med bland annat information, biljettförsäljning och garderob. Det möjliggör ett bättre, tydligare och mer effektivt mottagande av besökare och publik. 

4 000 fasadglas har bytts ut

Under 2017 bytte vi omkring 4 000 kvadratmeter av Kulturhusets fasadglas. Det nya glaset är betydligt mer energieffektivt och en viktig insats för att skapa en miljösmart och ekonomiskt hållbar byggnad. Eftersom glasfasaden är en viktig del av byggnadens arkitektoniska och kulturhistoriska värde har bytet av fasadglaset gjorts i samarbete med Stadsmuseet.

Tidplan

Upprustningen pågår från januari 2019 fram till hösten 2020.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten.

Frågor och svar

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Christer Ek

Projektledare, fastighetskontoret

Annika Alered

Förvaltare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationschef, fastighetskontoret

Presskontakt

Följ oss på sociala medier

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad