Foto: Caroline Berg, Stockholms stad
Projekt Genomfört

Upprustning av Kulturhuset

Norrmalm

Stockholms stad har rustat upp Kulturhuset och Teaterhuset, Skansen 23, så att husen kan fortsätta vara en knutpunkt för stadens kulturliv i ytterligare 50 år. Upprustningen omfattade främst husens tekniska installationer men besökarna möts också av den del andra förändringar, bland annat det nya besökscentret.

Bildgalleri

Celsingtrappan. Foto: Matilda Rahm, Kulturhuset Stadsteatern
Stora scenens stucco lustro-vägg har restaurerats. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad.
Teaterbaren har öppnat igen. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad.
Armaturen i Teaterbarens tak har rustats upp. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.
Keramikvägg av konstnären Rolf Blylods samt Celsingfåtöljerna. Foto: Matilda Rahm, Kulturhuset Stadsteatern
Olle Bærtlings draperier i Kulturhusets hörsal. Foto: Matilda Rahm, Kulturhuset Stadsteatern.

Projektfakta

Kulturhuset och Teaterhuset är ritade av arkitekten Peter Celsing och byggdes i etapper mellan åren 1968 och 1974. Båda byggnaderna har det högsta värdet (blå) i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Det innebär att de har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och att inte får förvanskas.

Moderna och hållbara byggnader

Efter drygt 50 års intensiv verksamhet hade byggnadernas tekniska installationer uppnått sin livslängd och kostnaderna för att hålla husen igång ökade. En upprustning var nödvändig för att säkerställa byggnadernas funktion och värde i framtiden.

Under den 18 månader långa upprustningen byttes alla tekniska installationer ut. Nu finns nya system för bland annat vatten, värme, el, brand, och ventilation, vilket ger bättre inomhusmiljö och en mer energieffektiv och driftsäker fastighet. Byggnaderna har sanerats och totalt har cirka 155 ton asbest och 500 kg PCB avlägsnats. Saneringen har varit en viktig del av projektet och i stadens arbete mot en mer hållbar stad.

Originaldetaljer får nytt liv

Under upprustningen av Kulturhuset har även husets konst och originalinredning fått en välbehövlig renovering. Olle Baertlings draperier i hörsalen har nytillverkats utifrån original. De handmålade lamporna i Teaterbarens tak och Celsings fåtöljer har restaurerats och blivit som nya. En del ytskikt har även målats om.

Nytt besökscenter

Innanför huvudentrén vid Sergels torg har ett nytt besökscenter med bland annat information, biljettförsäljning och garderob skapats, vilket kommer ge besökare och publik ett trevligare och mer effektivt mottagande.

En ny invändig skyltning skapar ett enhetligt och mer harmoniskt intryck, samtidigt som den också underlättar för besökare att hitta i huset.

4 000 fasadglas har bytts ut

Under 2017 bytte vi omkring 4 000 kvadratmeter av Kulturhusets fasadglas. Det nya glaset är betydligt mer energieffektivt och en viktig insats för att skapa en miljösmart och ekonomiskt hållbar byggnad. Eftersom glasfasaden är en viktig del av byggnadens arkitektoniska och kulturhistoriska värde har bytet av fasadglaset gjorts i samarbete med Stadsmuseet.

Tidplan

Upprustningen påbörjades januari 2019 och blev klar sommaren 2020. Huset öppnade igen den 18 september 2020.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet var Stockholms stad genom fastighetskontoret som äger och förvaltar fastigheten Skansen 23.

Kontakt

Fastighetskontoret

Kulturhuset Stadsteatern

Följ projektet på sociala medier

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad