Visionsbild av det nya gång- och cykelstråket samt rugbyplanerna.
Projekt Pågående

Nya rugbyplaner på Gubbängsfältet

Gubbängen

Stockholms stad bygger en ny rugbyanläggning på Gubbängsfältet, samt en ny gång-och cykelbana längs Örbyleden. De nya planerna och gång- och cykelbanan beräknas vara klara under 2021.

Bildgalleri

Under byggtiden kommer delar av fältet att stängas av.

Projektfakta

Gubbängsfältet blir sportfält

De nya rugbyplanerna på Gubbängsfältet ersätter den rugbyanläggning som tidigare fanns på Årstafältet, men som togs bort i samband med det nya bostadsområdet. Idrott och motion är en viktig del i stadsutvecklingen och efterfrågan på nya anläggningar är stor. Genom att ersätta den tidigare rugbyanläggningen med en motsvarande på en ny plats tillgodoses stockholmarnas behov av motion och idrott och skapar förutsättningar för en aktiv livsstil.

Delar av Gubbängsfältet utvecklas till ett sportfält med två gräsplaner för i första hand rugbyverksamhet, parkeringar och servicebyggnad med omklädningsrum, förråd och toaletter. Ett konstverk kommer placeras på servicebyggnadens fasad som vetter mot Örbyleden.

Idrottsplanerna placeras i den södra delen av fältet vilket gör att fältets norra del behålls som ett öppet parklandskap. 

Ny gång- och cykelbana längs Örbyleden

I samband bygget av de nya planerna flyttas cykelpendlingsstråket som idag går över fältet till att gå längs med Örbyleden. Det gör att cykelstråken från Tyresö kopplas ihop med cykelstråket längs med Nynäsvägen. Den nya gång- och cykelbanan blir bredare och får högre standard.

Örbyleden är en del av Farstastråket - ett utpekat pendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt cykelstråk. Sträckan är en viktig tvärförbindelse i cykelnätet som binder ihop östra och västra söderort.

Tidplan

Byggstart för cykelbanan var i maj 2020 och arbetet med rugbyplanerna startade under juni 2020. Arbetena beräknas bli klara under sommaren 2021.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret, trafikkontoret och idrottsförvaltningen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av projektets planbeskrivning och plankarta.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Idrottsförvaltningen

Fastighetskontoret

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad