Rugbyplan med naturgräs och rugbymål. Foto: Lennart Johansson
En av de nya rugbyplanerna på Gubbängens sportfält. Foto: Lennart Johansson.
Projekt Genomfört

Nya rugbyplaner på Gubbängsfältet

Gubbängen

Gubbängsfältets har utvecklats till ett sportfält med två fullstora naturgräsplaner anpassade för rugby. Anläggningen blev klar i juli 2021. Längs Örbyleden pågår ett arbeten med en ny gång- och cykelbana som beräknas vara klar tidigt under hösten 2021.

Bildgalleri

Rugbyplan i med rugbymål i förgrunden.
Rugbyplanerna ersätter de planer som tidigare fanns på Årstafältet. Foto: Lennart Johansson.
Svart servicebyggnad med ett konstverk längs ena fasaden.
Servicebyggnad med omklädningsrum, toaletter och förråd. Foto: Lennart Johansson.
Omklädningsrum med bänkar i trä.
Omklädningsrum i servicebyggnaden. Foto: Lennart Johansson.
Konstverket Atlas of Action skapat av konstnären Jonas Liveröd.
Konstverket Atlas of Action skapat av konstnären Jonas Liveröd. Foto: Lennart Johansson.
Grusad parkeringsplats vid Örbyleden.
Den gamla parkeringsplatsen har förbättrats och här finns nu 132 parkeringsplatser. Foto: Lennart Johansson.

Projektfakta

Hemvist för Stockholmsrugbyn

Gubbängens sportfält har ersatt den rugbyanläggning som tidigare fanns på Årstafältet, men som togs bort i samband med det nya bostadsområdet. De nya spelplanerna är placerade på den södra delen av Gubbängsfältet vilket gör att fältets norra del behålls som ett öppet parklandskap.

Spelplanerna har stängsel och belysning runt om och är anpassade för rugby. Vid en av planerna finns en läktare med plats för 308 sittande åskådare.

Vid infarten från Örbyleden finns en ny servicebyggnad med omklädningsrum, förråd och toaletter. På byggnadens södra fasad har konstnären Jonas Liveröd skapat verket Atlas of Action. Verket är en bildsekvens med olika figurer, föremål och personer där dessa är balansakter och i en rörelse av konstant interaktion med varandra.

Parkeringen har förbättrats och byggts ut. Här finns nu 132 parkeringsplatser, varav 24 platser med laddstolpar.

Ny gång- och cykelbana längs Örbyleden

Cykelpendlingsstråket som tidigare gick över fältet har flyttats till att gå längs med Örbyleden. Det gör att cykelstråken från Tyresö kopplas ihop med cykelstråket längs med Nynäsvägen. Den nya gång- och cykelbanan är bredare och får högre standard.

Örbyleden är en del av Farstastråket - ett utpekat pendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt cykelstråk. Sträckan är en viktig tvärförbindelse i cykelnätet som binder ihop östra och västra söderort.

Tidplan

Projektet med rugbyplanerna startade under juni 2020 och färdigställdes i juli 2021. Arbetena med gång- och cykelbanan påbörjades i maj 2020 och beräknas bli klara tidigt hösten 2021.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret, trafikkontoret och idrottsförvaltningen.

Kontakt

Idrottsförvaltningen

Fastighetskontoret

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad