dcsimg
Projekt Planerat

Nya rugbyplaner på Gubbängsfältet

Gubbängen

Stockholms stad planerar att bygga en ny rugbyanläggning med två naturgräsplaner och en servicebyggnad på Gubbängsfältet. Rugbyplanerna ersätter rugbyanläggningen som tidigare fanns på Årstafältet. De nya planerna beräknas vara klara under 2021.

Projektfakta

Gubbängsfältet blir sportfält

De nya rugbyplanerna på Gubbängsfältet kommer ersätta den rugbyanläggning som tidigare fanns på Årstafältet, men som togs bort i samband med det nya bostadsområdet. Idrott och motion är en viktig del i stadsutvecklingen och efterfrågan på nya anläggningar är stor. Genom att ersätta den tidigare rugbyanläggningen med en motsvarande på en ny plats tillgodoses stockholmarnas behov av motion och idrott och skapar förutsättningar för en aktiv livsstil.

Delar av Gubbängsfältet kommer utvecklas till ett sportfält med två gräsplaner för i första hand rugbyverksamhet, parkeringar och servicebyggnad med omklädningsrum, förråd och toaletter.

Idrottsplanerna placeras i den södra delen av fältet vilket gör att fältets norra del behålls som ett öppet parklandskap. De gång- cykelvägar som finns på fältet anpassas utifrån planernas placering.

Tidplan

Genomförandebeslut för projektet togs i fastighet- och idrottsnämnden den 21 maj 2019 och i kommunfullmäktige den 30 september 2019.

Byggstart sker sommaren 2020 och anläggningen beräknas bli klar under sommaren 2021.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Kontakt

Hans Eriksson

Idrottsplanerare, idrottsförvaltningen

Pye Seaton

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad