Aktuellt

Dialog och samråd

På stadens öppna hus och samråd kan du vara med och påverka stadsplaneringen. Under samrådet visar vi upp förslag som du har möjlighet att diskutera och tycka till om. Du kan lämna synpunkter under hela samrådstiden. Under granskningen är det sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen.

Nyheter