Foto: Jansin och Hammarling.

Planeringsstrategin – ett nytt effektivt verktyg för stadsutvecklingen

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 17 juni antog kommunfullmäktige planeringsstrategin 2024. Det är ett nytt verktyg för att effektivt kunna planera utvecklingen av Stockholm på lång sikt och samtidigt ta hänsyn till nya förutsättningar längs vägen.

Staden är i ständig förändring. Det gör att vi behöver planera både långsiktigt och här och nu för att kunna möta nya behov, krav och förväntningar. Planeringsstrategin är ett nytt verktyg i det långsiktiga övergripande ekosystemet för stadsplanering. Översiktsplanen är navet och planeringsstrategin inklusive bilagor kartlägger förändrade förutsättningar. Det kan handla om nya politiska uppdrag, ändrad lagstiftning eller ny fördjupad kunskap som påverkar stadsutvecklingen.

Genom att identifiera nya insatser utifrån förändrade förutsättningar blir planeringsstrategin ett skarpt och effektivt verktyg för att hålla översiktsplanen aktuell och säkerställa att vi arbetar mot översiktsplanens stadsbyggnadsmål.

Planeringsstrategin gör det möjligt för oss att bli ännu mer träffsäkra i vårt arbete med den fysiska planeringen av Stockholm. Med stöd av strategin kan vi konstatera att översiktsplanen fortsatt är aktuell och ger ett bra stöd för Stockholms utveckling men även peka ut ett antal frågor som vi behöver arbeta vidare med för att uppfylla översiktsplanen, säger Joel Edding, projektledare för planeringsstrategin, strategi- och utvecklingsenheten stadsbyggnadskontoret.

Planeringsstrategin ersätter aktualitetsprövningen av översiktsplanen. Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val.