Samrådsmöte, Nya bostäder i tre områden av Blackeberg

Datum:

Tid: 17.30-19.30

Plats: Blackebergs gymnasium, Wergelandsgatan 22

Nu finns det möjlighet att tycka till om planerna på totalt cirka 70 nya bostäder på tre platser inom Blackebergs gård.

Staden planerar för bostäder i tre lamellhus på befintliga markparkeringar inom Blackebergs gård, nära Ljunglöfska slottet.

Nu är det dags för samråd för planerna då du har möjlighet att säga vad du tycker om förslaget. 

På samrådsmötet har du möjlighet att titta närmare på förslaget, lämna synpunkter och ställa frågor till de som jobbar med projektet. 

Kategorier: