Samrådsmöte – Centrala kvarteren i Slakthusområdet (2B)

Datum:

Tid:

Plats: Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5

På samrådsmötet får du information om planförslaget, möjlighet att ställa frågor och prata med staden.

Samråd Slakthusområdet 2B

Nu finns möjlighet att tycka till om planerna för detaljplan 2B Centrala kvarteren i Slakthusområdet. (Fastigheten Hjälpslaktaren 7 med flera.)

Planen innebär en omvandling till bostäder, centrum, kontor och parker. Två nya parker bidrar med grönska för boende, arbetande och besökare. Totalt planeras för cirka 540 bostäder, 215 hyresrätter och 325 bostadsrätter.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus och det finns möjlighet att ställa frågor, få mer information och lämna synpunkter.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 2 april–13 maj 2024. Senast den 13 maj 2024 behöver stadsbyggnadskontoret ha fått in dina synpunkter. 

I e-tjänsten kan du lämna dina synpunkter på förslaget och få information.

Planförslaget visas i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 och på Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5, (Närmaste T-bana är Globen).