Nybyggda hus i tegel. De har gräsmattor och träd runtomkring sig samt ligger nära en cykelväg och bilväg. Illustration.
Övergripande perspektivbild som redovisar möjlig utformning av ny bebyggelse inom Vevstaken 29. Vy mot sydväst. Bild: Husab

Bostäder och verksamhet i Örby

Datum:

Tid: 17.30-19.30

Plats: Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4,

Nu finns det möjlighet att tycka till om planerna på ny verksamhet och cirka 24 nya hyresbostäder i området mellan Malmköpingsvägen och Västermovägen.

Förslag till detaljplan för Vevstaken 29 vid Malmköpingsvägen och Västermovägen.

Förslaget innebär kort att möjliggöra för cirka 24 nya hyresbostäder och ny verksamhet i området.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus. Vi presenterar förslaget klockan 17.30 därefter finns möjlighet att ställa frågor, få mer information och lämna synpunkter.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 19 mars–29 april 2024. Senast den 29 april 2024 behöver stadsbyggnadskontoret ha fått in dina synpunkter.

I e-tjänsten kan du lämna dina synpunkter på förslaget och få information.

Planförslaget visas i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Kategorier: