Stockholms balkongvägledning – nytt metodstöd för aktörer

Publicerad:

Uppdaterad:

Med Stockholms balkongvägledning vill vi bidra med kunskap för att öka förutsägbarheten för den som planerar att bygga balkonger.

Stockholms stads balkongvägledning är, liksom Stockholms översiktsplan, byggnadsordning och arkitekturpolicy, ett kunskapsunderlag och metodstöd att använda när staden utvecklas med hjälp av detaljplaner och bygglov.

Staden ser positivt på balkongen som ett viktigt rum för rekreation i bostaden och som ett element som berikar stadsbilden med ökad interaktion som följd. Balkongen kan även bidra till upplevelsen av ökad trygghet.

– Stadens övergripande gestaltning påverkas i hög grad av balkongens enskilda utformning. Balkongen är lika mycket en del av bostaden som den är en del av staden. Den är viktig för både stockholmaren som använder den och betraktaren som ser den på avstånd. Med detta helhetsperspektiv hoppas vi nu att balkongvägledningen, i likhet med våra andra vägledningar, blir ett kunskapsunderlag för olika intressenter, säger Torleif Falk, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret.

Stöd i planerings- och byggprocesser  

Det behövs kunskap om var det är möjligt att bygga balkonger och hur de ska utformas. Dokumentet har därför samlat förhållningssätt till frågor som kan dyka upp i olika planerings- och byggprocesser, vid utformningen av både nya och befintliga balkonger och fasader. Balkongvägledningen utgår ifrån plan- och bygglagen, PBL.

– Balkonger är mycket vanliga ärenden hos oss, och dessa balkonger bör vara lämpliga, tillgängliga, varsamma och ha en god utformning, bland annat. Vi hoppas att vägledningen kommer att vara ett stöd för aktörer som vill bygga balkonger på sina fastigheter, oftast som tillägg men även vid nybyggnation. Det ska helt enkelt bli lättare att göra rätt – direkt, säger Mikael Andersson Ståhl, bygglovschef, stadsbyggnadskontoret.