Vägledningar och strategier

Strategier och vägledningar är ett antal dokument, framtagna eller kommande, som fördjupar olika frågor i byggnadsordningen och arkitekturpolicyn. Strategierna rör specifika frågor som exempelvis hur stadens villaområden ska utvecklas eller hur balkonger ska utformas.

Varsam utveckling av småhus- och villaområden

Stockholms småhus- och villaområden är viktiga för staden och utgör en unik och attraktiv boendemiljö som är efterfrågad av många. Områdena utgör en del av Stockholms karaktär som behöver värnas när staden växer.

Gör en beställning eller ladda ner i PDF-format

Här kan du beställa stadens strategier för arkitektur i bokform. Du kan även ladda ner strategierna i PDF-format. 

Stadens strategier för arkitektur

Kontakt

Helena Wessberg

Strateg, Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad