Ny tillfällig bussterminal vid Slussen

Publicerad:

Uppdaterad:

En ny lösning för den tillfälliga bussterminalen har tagits fram för att lösa resenärernas behov av fungerande byten mellan trafikslag.

Arbetet med att flytta den tillfälliga bussterminalen vid Slussen påbörjas inom kort. Den nya terminalen har lika många ankomst- och avgångsplatser som den nuvarande och beräknas tas i drift vid tidtabellskiftet den 19 augusti 2024. Den kommer att vara i drift tills bussterminalen i Katarinaberget är klar hösten 2025.

Film om den nya tillfälliga bussterminalen

Avstigning

Lösningen innebär att du som bussresenärer stiger av vid Stadsgårdsterminalen och får sedan promenera cirka 7-9 minuter till tunnelbanan. Du följer kajen och behöver inte korsa Stadsgårdsleden. Du följer gångvägen in mot det som ska bli handelsplatsen och där finns en hiss och trappa som tar dig upp till torgplan, intill Katarinahissen. Hissen är större än den som finns i bussterminalen idag.

Bilden visar gångväg mellan avstigningsplatser och tunnelbana.

Påstigning

Påstigning sker på området mellan Stadsgårdsterminalen och Fotografiska, det som idag är parkeringsplats och upplag för byggmaterial. Det tar cirka 9-11 minuter att gå från tunnelbanan till påstigningsplatserna, beroende på var din buss har sin avgångsplats.

Bilden visar gångväg mellan tunnelbana och påstigningsplatser.

Pontonen

När bussarna har släppt av sina resenärer så kör de ut på en ponton som ligger parallellt med Stadsgårdsterminalen. Där finns det cirka 12 uppställningsplatser där bussarna kan invänta nästa avgångstid.

Vänthall

Det kommer att finnas en vänthall i Stadsgårdsterminalen.

Cyklister

Du som cyklist får också en förändring. Cyklister från Nacka-hållet leds ut på kajen strax innan Fotografiska och fortsätter ut längs pontonens utsida. Det blir ett antal svängar, men i gengäld behöver du inte stanna eller korsa varken gång- eller busstrafik. Det ger en snabbare och säkrare cykelväg.

Bilden visar omledning av cykeltrafiken vid den tillfälliga bussterminalen.

Vänstersväng tas bort

Förberedande arbeten har påbörjats och som en del av det kommer möjligheten att svänga vänster vid Fotografiska tas bort. Detta gäller om du kommer västerifrån, från Slussen. För bilresenärer till Viking Lines färjor gäller det istället att komma österifrån, från Nackahållet, och svänga höger vid Fotografiska.

Bakgrund

Den nuvarande tillfälliga bussterminalen vid Slussen skulle vara i drift fram till att terminalen i Katarinaberget blir klar. Terminalen i berget är dock försenad och förväntas inte öppna förrän hösten 2025. Det påverkar hela Slussenprojektet.

Arbeten längs Stadsgården och överdäckningen av Stadsgårdsleden kan inte påbörjas förrän busstrafiken flyttas. Om flytten inte skulle genomföras påverkas bland annat återläggningen av Saltsjöbanan och stora delar av Slussenområdet skulle förbli en byggarbetsplats längre än förväntat.

Trafikering av bussterminalen