Resultat – Slakthusområdet

Fler än 2 000 personer i medborgarpanelen har svarat på frågor om Slakthusområdet, hur väl man känner till det, vad det bör innehålla och vad som skulle locka till att besöka. Endast 1 % har inte hört talas om området.

Tack du som deltog!

Frågorna till panelen handlade om hur väl de känner till Slakthusområdet och vad som planeras på platsen. Paneldeltagarna fick även svara på frågan vad ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser bör innehålla, och vad som skulle locka till att besöka området framöver.

Nästan alla 2 000 mottagare av frågorna valde att lämna utförliga svar på frågan om vad utbudet bör innehålla. Totalt svarade 2045 personer vilket ger en deltagarfrekvens på 63 % av hela medborgarpanelen.

Urval av resultatet

  • Endast 1 % har aldrig hört talas om Slakthusområdet
  • 70 % känner till att Stockholms stad utvecklar Slakthusområdet och det ska innehålla tusentals bostäder och arbetsplatser, och 95 % i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör.
  • Återkommande svar på frågan om vad ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser bör innehålla var saluhall, museum, scener, marknader, mötesplatser med mera för alla åldrar och i varierade prislägen
  • Bland de svar som kom högst på frågan om vad som skulle locka att besöka området var kulturevenemang, matevenemang, restauranger, bevarade byggnader och historien.

Vad händer med resultatet?

Projektgruppen för Slakthusområdet på exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret kommer att använda resultatet för att förbättra vidare kommunikationsarbete och sprida till andra berörda förvaltningar, byggaktörer och fastighetsutvecklare.

Alla öppna svar kommer att läsas och tas med som underlag i vidare utvecklingsarbete. Ambitionen är att genomföra liknande mätningar åren framöver.

Tack till dig som deltog!

Urval av bilder

Hela resultatet

Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av frågorna om Slakthusområdet kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Kännedom om Slakthusområdet (pdf 929 kB)

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Stora medborgarpanelen

Uppdaterad