dcsimg
Gatubild Medborgarhuset. Visionsbild Nyréns Arkitektkontor februari 2018
Gatubild Medborgarhuset. Visionsbild Nyréns Arkitektkontor februari 2018
Projekt Pågående

Utveckling av Medborgarhuset

Södermalm

Stockholms stad arbetar just nu med att utveckla Medborgarhuset på Södermalm, Medborgarhuset 1, till en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Huset som tidigare haft flera separata ingångar till de olika verksamheterna kommer nu att utvecklas till ett hus där det blir enklare att mötas. Huset ska som tidigare ha inriktning på ”kropp, själ och bildning”.

Bildgalleri

Entre. Illustration Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild Medborgarhusets entré, Nyréns Arkitektkontor 2018
Visionsbild Medborgarhusets entré, Nyréns Arkitektkontor 2018
Gatubild Medborgarhuset. Visionsbild Nyréns Arkitektkontor februari 2018
Gatubild Medborgarhuset. Visionsbild Nyréns Arkitektkontor februari 2018
Visionsbild Medborgarhuset barnbiblioteket, Nyréns Arkitektkontor 2018
Visionsbild Medborgarhuset barnbiblioteket, Nyréns Arkitektkontor 2018
Visionsbild Medborgarhusets bad, Nyréns Arkitektkontor 2018
Visionsbild Medborgarhusets bad, Nyréns Arkitektkontor 2018

Projektfakta

Vi rustar upp och utvecklar Medborgarhuset

Medborgarhuset från 1939 ska bli en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Huset ska bli mer tillgängligt för alla, genom en ny gemensam entré från Medborgarplatsen och nya entréer från Götgatan och tunnelbaneplan. Det ska också bli möjligt att röra sig inom byggnaden mellan de olika verksamheterna, genom inre promenadstråk och fler allmänna ytor.

Stadens olika verksamheter kommer att få full fysisk tillgänglighet och mer ändamålsenliga lokaler. Det gäller Forsgrenska badet, gymmet och idrottshallen liksom biblioteket och Kulturskolans teaterverksamhet.

Biblioteket flyttar till andra sidan huset och får en ny entré från Götgatan. De publika ytorna och barnavdelningen blir betydligt större än tidigare. Kulturskolan får större ytor för teaterverksamheten.

Medborgarhuset är ”blåklassat” enligt Stadsmuseets klassificering av kulturhistoriska byggnader och ska därför utvecklas med stor varsamhet för de kulturhistoriska värdena.

Övrigt

Trafikkontoret kommer i ett eget projekt lägga om trafiken, bredda trottoaren och eventuellt plantera nya träd på den södra sidan av huset. Där det i bottenplan också blir en servering. Sammanfattningsvis skapar det en ljusare och tryggare närmiljö på en sida av Medborgarhuset som idag upplevs som stängd och otrygg.

Det här händer nu i projektet

Arbetena ska vara klara sommaren 2020. Verksamheterna kommer öppna successivt från mitten av augusti. Invigning planeras till den 26 september 2020.

Under tiden som Medborgarhuset håller stängt bedriver några av hyresgästerna verksamhet på andra platser:

  • En del av Kulturskolan finns nu i Söderhallarna. Kulturskolans teater- och dansverksamhet finns i en paviljong vid Allhelgonakyrkan.
  • Biblioteket finns i en filial i Söderhallarna.
  • Sensus studieförbund finns i lokaler på Torkel Knutssonsgatan 37.

Platsspecifik gestaltning för Medborgarhuset

Den 14 juni 2018 invigde vi en platsspecifik gestaltning på byggnadsplanket vid Medborgarhuset. Kristina Matouschs har försett planket med ett gigantiskt skärp och ett metallspänne som bär med sit ett löfte inför framtiden när Medborgarhuset öppnar igen.

Medborgarhuset får ett skärp

Huvudansvarig är Stockholms stad

Huvudansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten. Idrottsförvaltningen ansvarar för Forsgrenska badet och Kulturförvaltningen för biblioteket och Kulturskolan.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Medborgarhusets tillkomst

Medborgarhuset 1940-1949. Foto: Lennart af Petersens (1913-2004), Stockholmskällan.


På Stockholmskällan kan du se och höra Frans Lugmair berätta den spännande historien om Medborgarhusets tillkomst.

Stockholmskällan - Medborgarhuset

Medborgardialog

Nyheter

Kontakt

Royne Julin

Projektledare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationschef, fastighetskontoret

Presskontakt

Anna Wåglund

Enhetschef, Kulturförvaltningen, Stockholms stadsbibliotek

Följ projektet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad