Elgrävare i Hagastaden

Hagastaden har fått sin första elgrävare! 800 timmar gammal och tillverkad i Norge. Det är stadens upphandlade entreprenör för Norra Stationsparken, JVAB, som numera kör en eldriven grävmaskin i parken. Med den tar vi ännu ett steg närmare stadens miljö- och klimatmål.

– Stockholms stad har en klimatbudget som reglerar storlek på utsläpp och vi rapporterar årsvis hur mycket bränsle vi använder. Så det är prioriterat att få in elfordon, säger Ida Sundling, miljösamordnare Stockholms stad.

De två övergripande målen i Stockholms stads miljöprogram och klimathandlingsplan är

  • Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
  • En fossilfri organisation 2030

Stockholms stads uppdrag är att fasa ut fossila bränslen i upphandlingar av transporter, entreprenader och arbetsmaskiner till år 2030 och säkerställa avtalsvillkor som möjliggör uppföljning. I nya upphandlingar ska utgångspunkten vara eldrivna arbetsfordon och -maskiner. Ett hinder är att det är brist på vissa maskiner – därför kommer Hagastadens nya elgrävare från Norge.

– Det är prioriterat att skärpa våra klimatkrav och vi ska kravställa elektrifierade maskiner. Vi behöver fasa in de här maskinerna, så att marknaden förstår att det finns en efterfrågan, säger Ida Sundling, miljösamordnare Stockholms stad.

En viktig del i övergången till eldrivna maskiner är tillgången till laddning. I Hagastaden har vi ordnat en anslutning, så att vi kan ladda på plats.

– Elgrävaren kan köra på 60-70% i åtta timmar innan den måste laddas. I dagsläget fungerar det väldigt bra och laddningen räcker hela dagen, berättar Stefan Granlund, byggprojektledare Stockholms stad.

Fördelarna med elgrävaren är inte bara miljömässiga – det blir också mindre buller både för dem som arbetar i närheten av maskinen och för dem som bor i området där det byggs.

Vad betyder det då att elgrävaren är 800 timmar gammal? I byggbranschen räknar man ålder i hur många timmar maskinen har arbetat. Ett år är ungefär 2000 timmar, så elgrävaren i Norra Stationsparken är knappt ett halvår gammal.

Publicerad: 2023-11-03

Uppdaterad