Namntävling – vad ska vattentrappan på Hagaplan heta?

Har du sett vattentrappan på Hagaplan? Nu bjuder vi in allmänheten att komma med förslag på ett namn till den. Vattentrappan är 35 meter lång och består av en mur i skiffer med ovanpåliggande stora fat av brons, där vatten trappar ner från den ena nivån till den andra och rinner längs med murens ena kant.

Torget Hagaplan, där vattentrappan är uppförd, ligger mitt i Hagastaden och ramas in av Karolinska Universitetssjukhuset Solna och kontorshuset Forskaren. Hagastadens profil med många verksamheter och företag inom life science har varit inspiration till gestaltningen av vattentrappan. Det finns en tidsaxel ingraverad längs vattentrappans kant som visar jordens tidsåldrar fram till nutid och människans korta existens i det perspektivet.

-Kanske vill man associera namnet till teman som vatten och liv, vatten är ju en förutsättning för allt liv här på jorden. Samma vatten har flödat genom allt liv och alla livsformer. Ett annat spår är torget som demokratisk plats eller om man vill inspireras av urtid/nutid. Det ska bli spännande att läsa förslagen, säger Anna Näslund, Stockholms stad.

När ska man skicka in sitt förslag och till vem?

Namntävlingen pågår fram till 1 mars 2024. Skicka in ditt förslag via e-post till hagastaden@stockholm.se Vinnaren utses i maj 2024 i samband med att vattnet i vattentrappan sätts på för säsongen. Priset är ett diplom och äran. Det nya namnet kommer graveras på en skylt vid vattentrappan.

Hur väljs en vinnare?

Juryn går igenom alla förslag som kommit in när tävlingstiden är slut. Juryn väljer en vinnare samt förbehåller sig rätten att inte utse en vinnare om inget tävlingsbidrag anses tillräckligt bra. Namnet får inte vara diskriminerande eller kränkande.

Juryn består av följande personer:

Leif Bolter, konstnär och upphovsperson vattentrappan
Anders Jönsson, landskapsarkitekt AJ Landskap och upphovsperson vattentrappan
Leila Massih, samhällsplanerare, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad
Anna Näslund, kommunikationsstrateg exploateringskontoret Stockholms stad
Kerstin Lagnefeldt, landskapsarkitekt exploateringskontoret Stockholm stad

Välkommen med ditt förslag!

Publicerad: 2023-09-28

Uppdaterad