Stadsutvecklingsområden

Stadsutvecklingsområden planeras för en helhet kring utvecklingen av bland annat bostäder, service, miljö och trafik inom ett geografiskt avgränsat område.

Stadsutvecklingsområdet beskriver övergripande mål och utgångspunkter för en hållbar stadsutveckling.

Stadsutvecklingsområden

Uppdaterad