Projekt Pågående

Test av trafiksignalreglerade diagonala övergångsställen

Norrmalm, Hägersten-Liljeholmen

Diagonala övergångsställen är en lösning som innebär att gående kan gå tvärs över trafiksignalreglerade korsningar. Från oktober 2020 till och med våren 2022 testas lösningen på två platser i Stockholm.

Projektfakta

Genare, säkrare och tryggare att gå tvärs över korsningarna

Trafiksignalreglerade diagonala övergångsställen kommer att testats på två platser i Stockholm, i korsningarna:

  • Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan.
  • Mikrofonvägen/Telefonvägen.

Syftet är att testa hur pass effektivt det är med diagonala övergångsställen. Stockholms stad arbetar för att förbättra förhållandena för det mest omfattande trafikslaget gående. Vid avslutat test kommer en utvärdering att sammanställas som underlag för fortsatt arbete.

Kriterier för val av korsningar som ingår i testet

Korsningarna har valts ut eftersom de har ett medelstort flöde av gångtrafikanter och tydliga målpunkter som kan gynnas av en diagonal passage. Korsningarna har utrymme för väntade trafik vid trafikljuset och bra utrymme för gångtrafikanter på trottoarerna. Ett kriterium för val av korsningar har varit att inte välja platser med stombusstrafik, vilket inga av dessa korsningar har.

Gående har företräde

Vid de utvalda korsningarna har gående företräde. Det blir grönt samtidigt för alla gående medan övriga trafikslag får rött samtidigt. Den gröna signalen för samtliga gående kallas allgrönt och innebär också att tiden för signalen är lite längre än vanligt.

Stockholms stad är först i Norden med att genomföra den här typen av test för gående. Flertalet andra länder använder redan lösningen permanent och resultat av forskning har visat att lösningen kan bidra till ökad säkerhet för gående.

Korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan

I innerstaden ska Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan testas med två diagonala passage. Gående kunna gå tvärs över korsningen diagonalt i hela korsningen. Korsningen har målade övergångsställen i gatan som markerar hur man kan gå tvärs över korsningen. Specifika trafiksignalstolpar är uppsatta med tryckknappslådor.

Under dagtid kommer det att vara allgrönt för gående oavsett hur man vill korsa. Under kvällstid måste gående trycka på tryckknappen för diagonala övergångsställen för att få allgrönt. Korsningen fungerar för övrigt som vanligt: parallellt övergångställe får grönt tillsammans med parallell cykel och bil.

Korsningen Mikrofonvägen/Telefonvägen

I korsningen Mikrofonvägen/Telefonvägen ska man testa en diagonal passage. Gående ska kunna gå tvärs över korsningen från Telefonplans tunnelbanestation mot Konstfack och vice versa. Målade övergångsställen markerar hur man kan korsa.

Här blir det allgrönt för gående endast vid behov. Gående måste trycka på tryckknappen för det diagonala övergångstället för att få allgrönt. För övrigt fungerar korsningen som vanligt: parallellt övergångställe får grönt tillsammans med parallell cykel och bil.

Testperiod

De diagonala övergångsställena kommer att vara på plats från och med slutet av oktober 2020 till och med våren 2022.

Planering och genomförande

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad