Projekt Genomfört

Test av trafiksignalreglerade diagonala övergångsställen

Norrmalm, Hägersten-Liljeholmen

Diagonala övergångsställen är en lösning som innebär att gående kan gå tvärs över trafiksignalreglerade korsningar. Från oktober 2020 till och med 2022 testades lösningen på två platser i Stockholm.

Projektfakta

Genare, säkrare och tryggare att gå tvärs över korsningarna

Trafiksignalreglerade diagonala övergångsställen testades på två platser i Stockholm, i korsningarna:

  • Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan.
  • Mikrofonvägen/Telefonvägen.

Syftet var att testa hur pass effektivt det är med diagonala övergångsställen. Stockholms stad arbetar för att förbättra förhållandena för det mest omfattande trafikslaget gående.

Kriterier för val av korsningar som ingick i testet

Korsningarna valdes ut eftersom de har ett medelstort flöde av gångtrafikanter och tydliga målpunkter som kan gynnas av en diagonal passage. Korsningarna har utrymme för väntade trafik vid trafikljuset och bra utrymme för gångtrafikanter på trottoarerna. Ett kriterium för val av korsningar var att inte välja platser med stombusstrafik, vilket inga av dessa korsningar har.

Gående hade företräde

Vid de utvalda korsningarna har gående företräde. Det blev grönt samtidigt för alla gående medan övriga trafikslag fick rött samtidigt. Den gröna signalen för samtliga gående kallas allgrönt och innebar också att tiden för signalen var lite längre än vanligt.

Stockholms stad var först i Norden med att genomföra den här typen av test för gående. Flertalet andra länder använder redan lösningen permanent och resultat av forskning har visat att lösningen kan bidra till ökad säkerhet för gående.

Korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan

I innerstaden vid Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan testades två diagonala passager. Gående kunde gå tvärs över korsningen diagonalt i hela korsningen. Korsningen hade målade övergångsställen i gatan som markerade hur man kunde gå tvärs över korsningen. Specifika trafiksignalstolpar var uppsatta med tryckknappslådor.

Under dagtid var det allgrönt för gående oavsett hur man ville korsa. Under kvällstid kunde gående trycka på tryckknappen för diagonala övergångsställen för att få allgrönt. Korsningen fungerade för övrigt som vanligt: parallellt övergångställe fick grönt tillsammans med parallell cykel och bil.

Korsningen Mikrofonvägen/Telefonvägen

I korsningen Mikrofonvägen/Telefonvägen testades en diagonal passage. Gående kunde gå tvärs över korsningen från Telefonplans tunnelbanestation mot Konstfack och vice versa. Målade övergångsställen markerade hur man kunde korsa.

Det blev allgrönt för gående endast vid behov. Gående skulle trycka på tryckknappen för det diagonala övergångstället för att få allgrönt. För övrigt fungerade korsningen som vanligt: parallellt övergångställe fick grönt tillsammans med parallell cykel och bil.

Testperiod

De diagonala övergångsställena var på plats från och med slutet av oktober 2020 till och med 2022.

Planering och genomförande

Stockholms stad planerade och genomförde projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad